Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Duminica după Nașterea Domnului sărbătorită la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în Duminica după Nașterea Domnului în mijlocul credincioșilor și enoriașilor Catedralei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, oficiind aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Pericopa evanghelică a fost explicată credincioșilor de către Prea Sfințitul Nicodim. Ierarhul a felicitat pe toți cu ocazia luminatului praznic al Nașterii Domnului și a atras atenția asupra datoriei fiecărui creștin de a da permanent slavă, cinste și închinăciune Domnului Hristos pentru toate cele ce le-a săvîrșit pentru a noastră mîntuire – Nașterea Sa din Fecioară mai presus de fire, Jertfa Sa pe Cruce, îngroparea, Învierea, Înălțarea Sa la ceruri, trimiterea Duhului Sfînt de la Tatăl și întemeierea Bisericii Sale, în care, prin Sfintele Taine, avem marea posibilitate de a ne uni cu Dumnezeu și a face din inima noastră sălaș al Slavei Sale.

În cinstea jubileului de 10 ani de la hirotonia sa întru arhiereu şi în semn de aleasă prețuire și deosebit respect, Prea Sfințitul Nicodim le-a oferit în dar protoiereului Vasile Saracuța, paroh al sfîntului locaș și blagocin al raionului Briceni, sector I,  o Cruce cu pietre scumpe.

După serviciul divin, Ierarhul, slujitorii și credincioșii au asistat la un concert superb de colinde și cîntece de stea închinate Pruncului Iisus, născut în ieslea din peștera Betleemului, oferit cu multă dragoste de mai mulți copii din oraș. Mulțumind colindătorilor, Prea Sfințitul Nicodim le-a înmînat tradiționalele cadouri.

Pentru mai multe fotografii apasați aici

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.