Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a protoiereului Mircea Pătraș

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Mircea Pătraș, fost paroh al bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Bîrnova, raionul Ocnița, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, mutat la Domnul la onorabila vîrstă de 78 de ani.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Mircea a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Mircea merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni 

Slujba înmormântării va avea loc joi, 10 decembrie, la biserica din s. Bîrnova, r-nul Ocnița, începînd cu ora 8.00

Comments are closed.