Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba înmormîntării Protoiereului Vasile Țari paroh al bisericii „Sf. Vasile cel Mare” din satul Corestăuți, raionul Ocnița

În dimineaţa zilei de luni, 7 decembrie 2020, dangătul funebru al clopotelor a adunat mulţime de creştini la biserica „Sf. Vasile cel Mare” din satul Corestăuți, raionul Ocnița, care cu inima frîntă de durerea despărţirii au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care le-a fost părinte iubitor, blînd păstor şi duhovnic plin de har şi înţelepciune – protoiereul Vasile Țari.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării au fost săvîrşite de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi din parohiile blagociniei Ocnița, dar și din mai multe localități ale țării, care l-au cunoscut, iubit și apreciat pe răposatul părinte Vasile.

În timpul Sfintei Liturghii și la începutul slujbei prohodului, Prea Sfinţitul Nicodim a adresat îndoliatei adunări cuvinte de compasiune şi mîngîiere. Ierarhul a subliniat că „părintele Vasile a fost un model al preoţiei, urmîndu-şi cu mult har de sus chemarea sfîntă. Toţi cei care îl cunoaştem pe părintele Vasile avem toată speranţa că Dumnezeu l-a mutat din această Biserică pămîntească, luptătoare cu păcatele, în Biserica Sa cea Cerească, Trimfătoare, unde drepţii dau necontenit slavă şi laudă lui Dumnezeu.

Purtînd trup şi fiind în lume şi părintele Vasile a putut să greşească, dar nădăjduim şi credem că prin slujirea lui cinstită înaintea Sfîntului Prestol, prin dragostea lui faţă de Sfînta Biserică, prin părinteasca lui purtare de grijă faţă de toţi credincioşii şi prin rugăciunile noastre necontenite pentru sufletul său, Bunul Părinte Ceresc îi va ierta orice păcat, săvîrşit cu voie sau fără de voie, şi-l va sălăşlui cu drepţii în Fericirea Împărăţiei Sale celei Veşnice!”.

Vlădica a mai remarcat și faptul că regretatul părinte Vasile, în pofida faptului ce se afla de doar zece luni în calitate de paroh al acestei comunități creștine, a reușit să facă enorm de mult pentru biserica din satul Corestăuți, aflata pînă la acel moment într-o stare avansată de degradare.

Prin eforturile și sîrguința Sfinției Sale a fost înlocuită în totalitate structura din lemn a acoperișului, iar tabla veche a fost înlocuita cu una nouă aurită. Pereții sfîntului lăcaș au fost tencuiți în exterior și interior, iar lucrările pentru pictura interioară a sfîntului altar au fost achitate integral, urmînd a fi executate. Au fost procurate și icoanele pentru catapeteasmă, dar nu s-a reușit încă instalarea lor, la fel ca și a tablei pentru noile porți de la intrarea în curtea bisericii.

Toate aceste fapte ne arată personalitatea complexă a răposatului părinte Vasile, care a fost un slujitor harnic și sîrguincios în via Domnului, înzestrat cu frumoase calități de bun părinte duhovnicesc, dar și de exemplar chivernisitor al treburilor edilitar-gospodărești.

După slujba prohodului, sicriul cu trupul neînsuflețit al părintelui Vasile a fost înmormîntat în curtea bisericii „Sf. Vasile cel Mare” din localitate.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

Pentru mai multe fotografii apasați aici

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.