Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitul Nicodim adresat părintelui secretar al Episcopiei de Edineț și Briceni, protoiereului Adrian Cotelea, cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere

 

Prea Cucernicia Voastră,

Primiți cordialele mele felicitări și urări de bine cu prilejul zilei de naștere a Sfinției Voastre. Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască pace, bucurii duhovnicești, puteri sufletești și trupești și ajutor sfînt în activiteatea ce o desfășurați în calitate de secretar al Episcopiei de Edineț și Briceni.

Din inimă Vă doresc să fiți mereu tînăr la suflet și la trup și mă rog Mîntuitorului Hristos să Vă răsplătească din preaplinul harului și al iubirii Sale de oameni toată osteneala depusa spre slava și binele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe! 

Cu aleasă considerație,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

*****

Părintele Adrian Cotelea s-a născut la 15 august 1979  în or. Chişinău într-o familie de preot.

În anul 1996 a absolvit şcoala medie din localitatea Vărăncău, raionul Soroca.

În perioada anilor 1996-2000 și-a făcut studiile la Seminarul Teologic din Chişinău (cu sediul la Mănăstirea Noul-Neamț).

La l ianuarie 1999 a fost numit în funcţia de Cancelar al Episcopiei de Edineţ şi Briceni.

În anul 2003 s-a căsătorit cu tânăra de credinţă ortodoxă Caţer Natalia Victor.

În anul 2000, cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni, după examenele de admitere susţinute, a fost înscris în anul I la Academia Teologică din Kiev, secţia fără frecvență.

În anul 2004 a absolvit Academia Teologică din Kiev.

La 31 mai 2004 a fost hirotonit în treapta de diacon de către Prea Sfinţitul Dorimedont, Episcopul de Edineţ şi Briceni.

La 6 februarie 2006, prin Decretul Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir, este numit administrator (secretar) al Episcopiei de Edineț și Briceni.

La 13 noiembrie 2007 este avansat în treapta de protodiacon, iar la 28 noiembrie 2007 – hirotonit preot de către Înalt Preasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove.

La 24 aprilie 2011 este confirmat în funcția de secretar eparhial prin Decretul Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

Pentru activitatea sîrguincioasă spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost decorat cu distincțiile clericale – bedernița, camilafca, crucea de aur, hirotesia în treapta de protoiereu, palița, crucea cu pietre scumpe, mitra; precum și cu medalii și ordine – medalia Eparhiei de Edineț și Briceni „Sf. Vasile cel Mare”, ordinul „Cuviosul Paisie Velicicovschii”, ordinul „Petru Movilă” al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, distincții ale Bisericii Ortodoxe din Grecia, Bulgaria, Rusia etc.

Comments are closed.