Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În atenția slujitorilor și credincioșilor!

 

Uniunea Femeilor Creștin-Ortdoxe din Briceni are drept scop

promovarea valorilor credinței creștin-ortodoxe.

Potrivit cuvîntului Sfîntului Apostol Pavel: “Ca în toate Bisericile sfinților, femeile voastre să tacă în biserică…”, femeia nu are în biserică chemarea de a vorbi sau de a propovădui învățătura dumnezeiască, ci ea are din această perspectivă chemarea de a asculta învățătura,

silindu-se să o împlinească în viața ei.

De aceea, vom lăsa Sf. Evanghelie și Psaltirea să vorbească în locul nostru:

 • Provocarea societății în zilele noastre:

„Zis-a cel nebun întru inima sa: Nu esteDumnezeu! Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fărădelegea?” (Psalmul 13)

 • Întrebarea celor ce vor să se mîntuiască:

„Doamne, cine va locui în lăcașul Tău; și cine se va sălășlui în muntele cel sfînt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa. Cel ce n-a viclenit cu limba lui, nici n-a facut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea Lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă; Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. ”(Psalmul 14)

 • Primii pași spre înființarea Uniunii Femeilor Creștin-Ortodoxe din Briceni:

„Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea, din buze fără de viclenie…Îndreaptă picioarele mele întru cărările Tale, ca să nu se clatine pașii mei.” (Psalmul16)

 1. Scopul Uniunii: „Toată suflarea să laude pe Domnul” (Psalmul 150)
 2. Obiectivele Uniunii:

  „ Nu vă adunați comori pe pămînt…Ci adunați-vă comori în cer…Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.” (Matei 6; 19-21)

  „Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.”(Matei 7;21)

  Fiți , dar voi desăvîrșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvîrșit este!” (Matei 5;48)

 3. Valorile Uniunii:

  “Fericiți cei săraci cu duhul, că a acelora este Împărăția Cerurilor.

  Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

  Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.

  Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.

  Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui.

  Fericiți cei curați cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu.

  Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

  Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, ca a lor este Împărăția Cerurilor.

  Fericiți veți fi voi când va vor ocărî și vă vor prigoni și vorzice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea.
  Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri…”

  (Matei 5; 3-12)

 4. Regulamentul Uniunii: „Toate cîte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi, faceți lor, că aceasta este Legea…”(Matei 7; 12)
 5. Provocarea noastră: “Și iată, furtună mare s-a ridicat pe mare, încît corabia se acoperea de valuri, iar El dormea. Și venind ucenicii la El, L-au deșteptat, zicînd: Doamne, mîntuiește-ne că pierim. Iisus le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? S-a sculat atunci, a certat vînturile și marea și s-a făcut liniște deplină”(Matei 8; 26)
 6. Sloganul Uniunii: “După credința voastră, fie vouă!”(Matei 9; 29)
 7. Îndemnul nostru către toți: “Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide.”(Matei 7; 7)

În cadrul Conferinței „A iubi înseamnă a ierta va fi și lansarea Campaniei „Dăruiește Pruncului Iisus Hristos”, în care vom îndemna creștinii la Milostenie.

“Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită, în necazuri. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău, că n-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne!”

“Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu! Înalță-se mîna Ta! Nu uita pe săracii Tăi pînă în sfîrșit!”

“Vezi, pentru că Tu privești la necazuri și la Durere, ca să le iei în mîinile Tale; căci în Tine se încrede săracul, iar orfanului Tu i-ai fost ajutor.”

“Dorința săracilor a auzit-o Domnul, la rîvna inimii lor a luat aminte urechea Ta” (Psalmul 9)

De aceea, Preacucernici Părinți, împreună cu preotesele Sfințiilor voastre și creștinii ce vă sunt încredințați de Dumnezeu spre mîntuire, vă așteptăm pe 14 decembrie, ca împreună să gustăm din dulceața duhovnicească, căci însuși Mîntuitorul spune: „…unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor.” (Matei 18;20)

Mult stimate Doamne Preotese și dragi femei creștin-ortodoxe,

Vă îndemnăm să vă alăturați Uniunii Femeilor Creștin-Ortodoxe și să urmăm Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care a vorbit puțin, dar viața Ei ne-a rămas exemplu.

“…să nu te îndoiești de ocrotirea mea, dacă tu cauți să mă urmezi. Nimeni să nu creadă că este cu adevărat evlavios față de mine, dacă nu calcă pe urmele mele. Nici o rugăciune nu-mi este plăcută, dacă vine dintr-o inimă lipsită de virtuțile mele. Știi bine că eu pot toate pe lîngă Dumnezeu, deoarece în cer eu stau alături de tronul Fiului Meu.” (Viața, Urmarea și Psaltirea Maicii Domnului- Mama Noastră)

 

Cu plecăciune,

Uniunea Femeilor Creștin-Ortodoxe din Briceni

 

“Cînta-voi Domnului, Celui ce mi-a făcut bine

și voi cînta numele Domnului Celui Preaînalt.”(Psalmul 12)

Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței; că întru dînsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății, și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ție!

 

Comments are closed.