Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul zilei de naștere

 

Iubite confrate întru slujirea lui Hristos,

Mult Stimate Prea Sfințite Stăpîne Petru!

Acceptați sincerele și cordialele mele felicitări cu prilejul aniversării a 51 de ani de la naștere!

Astăzi avem un fericit și binecuvîntat prilej de a da slavă și a mulțumi Bunului Dumnezeu pentru faptul că V-a dat viață, V-a înzestrat cu multă credință, dragoste și rîvnă pentru cele sfinte, V-a dăruit înțelepciune, cutezanță și putere și V-a încredințat o slujire frumoasă, responsabilă și deosebită, de care se cutremură și îngerii în ceruri – aceea de a prelungi în spațiul și timpul Bisericii slujirea Arhierească, Împărătească și Învățătorească a Mîntuitorului, pe care o moștenim de la Sfinții Apostoli.

La popas aniversar țin să muțumesc Atotmilostivului Părinte Ceresc pentru faptul că în persoana Prea Sfinției Voastre a dăruit Bisericii Sale un Ierarh de valoare și un Om cu literă mare — păstor neobosit al turmei celei cuvîntătoare, bun și înțelept chivernisitor al harului, înflăcărat predicator al Cuvîntului mîntuitor de suflet, administrator de excepție, părinte grijuliu și iubitor, sprijin și ajutor orfanilor, săracilor și necăjiților, fierinte rugător și trăitor al poruncilor lui Hristos.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Proniatorul vieții noastre, să Vă dăruiască și în continuare multă sănătate, ani lungi de viață, dragoste, pace, bucurii, realizări duhovnicești și mîntuire sufletească.

Întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație și dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.