Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul zilei de naștere

 

Cu ocazia aniversării a 62 de ani din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir a adresat Preasfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni un mesaj de felicitare, în care se menționează:  

Preasfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 62 de ani din ziua nașterii, Vă aducem cele mai sincere și cordiale felicitări.

An de an, în această frumoasă şi importantă zi pentru Preasfinţia Voastră, Vă încredinţăm că suntem alături de Dumneavoastră prin rugăciunile pe care le înălţăm către milostivul şi atotputernicul Dumnezeu, pe care îl rugăm să Vă dăruiască cu toate cele bune şi de folos unei vieţi trăite pentru propăşirea credinţei şi îndrumarea credincioşilor pe calea mântuirii.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească misionară pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Preasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

 † VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 

* * *

DATE BIOGRAFICE

Prea Sfințitul Nicodim (Ioan Vulpe) s-a născut la 4 septembrie 1956 în satul Chiperceni, r. Orhei, într-o familie de țărani. De mic copil a primit o aleasă educație creștină din partea părinților săi Vasile și Ana. În septembrie 1977 a început să studieze la Seminarul Teologic din Leningrad. La 1 septembrie 1980 a devenit student la Academia Teologică din Leningrad, iar în anul 1990 și-a continuat studiile la secția cu frecvență redusă a Academiei Teologice din Moscova, pe care a absolvit-o în anul 1992.

La 18 martie 1981 a fost hirotonit în treapta de diacon la Dumnezeiasca Liturghie oficiată în Catedrala ”Schimbarea la Față a Domnului” din or. Leningrad, de către IPS Meliton, arhiepiscop de Tihvin.

La 21 mai 1981, în Biserica cu hramul ”Sf. Ioan Teologul” de pe lîngă Academia Teologică, a fost hirotonit în treapta de preot de către IPS Kiril, Arhiepiscop de Vîborg, rector al Seminarului și Academiei Teologice din Leningrad.

La 8 iunie 1981, prin ordinul nr. 197, emis de președintele Comitetului de Învățămînt de pe lîngă Sfîntul Sinod – IPS Alexie, Mitropolit de Talin și Estonia, a fost trimis în ascultarea IPS Ionafan, Arhiepiscop al Chișinăului și al Moldovei, pentru slujire pastorală. La 14 august 1981 este numit paroh al Bisericii ”Cuvioasa Parascheva” din or. Ialoveni, iar la 12 mai 1982 – transferat în satul natal, Chiperceni, în calitate de paroh al Bisericii ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”.

La 7 decembrie 1987, prin Decretul nr. 48, a fost numit ajutor de blagocin al bisericlor din circumscripţia Chişinău.

De la 1 februarie 1989 – administrator al Mănăstirii „Sf. Mare Mc. Gheorghe” din s. Căpriana, r. Străşeni.

10 mai 1989 – numit rector al Seminarului Teologic Chişinău.

6 iunie 1989 – numit blagocin al circumpscripţiei Chişinău.

8 februarie 1990 – numit blagocin al bisericilor din oraşele: Chişinău, Tiraspol, Bender, Anenii Noi şi Ialoveni.

24 august 1993 – numit duhovnic-administrator al Mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului” din s. Curchi, r. Orhei.

13 octombrie 1993 – numit preşedinte al Comitetului de Edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În perioada 1993-2011 a organizat editarea în fiecare an a Calendarului creştin ortodox, de perete şi de masă, în limbile română şi rusă. Totodată a pregatit şi a editat toate cărţile bisericeşti de care duceau lipsă sfintele locaşuri: Psaltire, Trebnic, Octoih Mare, Octoih Mic, Triod, Penticostar, Evanghelie, Liturghier Mare, Liturghier Mic, Amfologhion, Cele 12  Mineie, Agheazmatar, Molitfelnic, Acatistier, Ceaslov Mare, Ceaslov Mic, Glasurile Bisericeşti şi alte cărţi de slujbă, precum şi literatură pentru luminarea  şi zidirea sufletească a creștinilor (circa 400 de titluri).

Cu sprijinul Prea Sfinției Sale, în cinstea Învierii Domnului, în anul 2007, pentru prima dată în ţara noastră a fosteditată BIBLIA, în diferite  formate.

Pentru creştinii care vorbesc limba rusă, a editat Psaltirea şi diferite cărţi de rugăciuni, iar pentru cei ce vorbesc limba bulgară a editat Psltirea şi Cartea de Rugăciuni. De asemenea a editat şi o carte de rugăcinune în limba găgăuză.

Pentru creştinii români ortodocşi din SUA, a editat o parte din cărţile necesare de slujbă şi cîteva de zidire sufletească.În cinstea jubileului de 65 ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, a pregătit şi editat Biblia şi cartea ”Cuvînt de Suflet”.

La 1 iunie 1993 a fost numit blagocin al raioanelor Orhei şi Anenii Noi.

În 1988 a participat, ca delegat din partea Mitropoliei Moldovei, la festivităţile cosacrate jubileului de 1000 ani de laîncreştinarea Rusiei la Moscova.

Din 9 ianuarie 1989 este membru al Consiliului Eparhial, iar din 18 mai 1997 – membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

10 septembrie 1999 – numit blagocin al judeţului Orhei.

În 2004 a fost ales membru în sfatul  Cosiliului Executiv Interconfesional al CSI.

În iulie  2005 a fost delegat de onoare la Congresul Bisericii Ortodoxe din  America.

În 2005, 2006,2007 şi 2009–delegat de onoare la Congresul anual al Episcopiei Ortodoxe  Române din America.

Din 1992 pînă în prezent –  vice–preşedinte de onoare al Organiztiei de ajutoare umanitare „Hilfe Fur Osteuropa” din Germania.

La 23 ianuarie 2009 a fost tuns în monahism cu numele Nicodim, în cinstea Dreptului Nicodim, ucenicul tainic al Mîntuitorului.

În perioada 27–29 ianuarie  2009, a luat parte la Soborul Local al Bisericii Ortodoxe Ruse pentru alegerea  Patriarhului Kiril.

La 19 februarie 2009 s-a învrednicit de rangul de egumen şi de dreptul de a purta Crucea cu pietre scumpe.

La 7 aprilie 2009 a fost ridicat la rangul de Arhimandrit de către ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

La 24 februarie 2010 – decorat cu dreptul de a purta Toiag.

 În data de 24 decembrie 2010, în cadrul ședinței ordinare a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, prezidate de Sanctitatea Sa Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, este ales Episcop pentru Catedra vacantă de Edineț și Briceni.

La 26 decembrie 2010, în Catedrala Patriarhală de la Moscova, a fost hirotonit în treapta de episcop.

DISTINCȚII

Munca Prea Sfinției Sale pentru binele Bisericii Ortodoxe a fost înalt apreciată de către Prea Fericiţii Patriarhi Pimen şi Alexie, precum şi de Întîi Stătătorii Bisericii Ortodoxe din Moldova –  Mitropolitul Serapion şi Mitropolitul Vladimir. I s-a acordat Mitra, a doua Cruce cu pietre scumpe, dreptul de a sluji Dumnezeiasca Liturghie cu Uşile Împărăteşti deschise pînă la rugăciunea „Tatăl nostru”.

La 23 martie 1988 a fost decorat cu Ordinul „Sf. întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir” de gradul III, iar la 22 februarie 1990 – cu Ordinul „Cuviosul Serghie de Radonej” de gradul III.

În anul 1995, la sărbătoarea Învierea Domnului, a fost decorat cu Ordinul „Binecredinciosul Cneaz Daniil al Moscovei”, gradul III.

În anul 1999 – Ordinul „Sf. Ierarh Inochentie al Moscovei”, gradul III.

5 iunie 2003 – Ordinul „Cuviosul Paisie Velicicovschi”, gradul II.

12 apilie 2004  – Ordinul „Biecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt”.

22 septembrie 2006 – Ordinul „Cuviosul Serafim de Sarov”.

7 octombrie 2008 – Gramata Patriarhală.

La 13 octombrie 1999 a fost decorat de către Preşedintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, cu Ordinul „Gloria Muncii”.

 

Comments are closed.