Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesaj de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării jubileului de 50 de ani de viață

 

Iubite confrate întru slujirea lui Hristos,

Prea Sfințite Vlădica Petru!

Ziua în care marcaţi jubileul de 50 de ani de viață îmi oferă deosebita onoare și plăcutul prilej de a Vă adresa cele mai sincere şi cordiale felicitări, urări de sănătate și mult ajutor sfînt de la Dumnezeu în nobila și fructuoasa activitate pastorală și misionară ce o dsfășurați întru slava Preasfintei Treimi și mîntuirea sufletască a poporului drept-credincios!

Pe parcursul întregii vieți V-ați manifestat ca un harnic și conștiincios ostenitor în Via Domnului, iar chemarea Prea Sfinției Voastre la demnitatea slujirii arhierești a fost una providențială pentru viața bisericească din cuprinsul canonic al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Vă cunoaștem drept un Ierarh energic, motivat, cu o bogată experiență pastoral-duhovnicească, înzestrat cu duhul și zelul misionar apostolic. Prin lucrările duhovnicești inițiate în de Dumnezeu binecuvîntata Eparhie de Ungheni și Nisporeni, pe care ați fost încredințat prin pronie divină să o păstoriți, ați dat un nou suflu vieții spirituale din spațiul nostru.

Și acest lucru s-a mnifestat în special prin dinamizarea activităților caritative și filantropice, integrarea tinerilor în viața bisericească, grija pentru orfani, promovarea și apărarea valorilor familiei tradiționale ortodoxe, îmbunătățirea vieții monahale, ctitorirea de locașuri sfinte, preocupări cărturărești, cuvinte și îndemnuri de zidire sufletească și, nu în ultimul rînd, o amplă activitate de cercetare a vieții și minunilor vrednicilor ostenitori care s-au proslăvit pe pămîntul Moldovei, spre a fi canonizți în rîndul sfinților.

La ceas aniversar, Vă doresc să aveți parte de căldură în suflet, bucurie în inimă și multă putere de la Bunul Dumnezeu pentru a realiza și în continuare numeroasele intenții și proiecte duhovnicești menite să trezească în sufletele credincioșilor dorința și dragostea de a petrece viața în Hristos.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă binecuvînteze cu viață îndelungată, pace și bucurii duhovnicești!

Întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.