Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesaj de condoleanțe adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în legătură cu mutarea la cele veșnice a fratelui său, robul lui Dumnezeu Nicolae

Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău Nicolae, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de oameni.

Prea Sfinția Voastră,

Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

Cu adîncă durere creștinească am aflat de mutarea dintre noi la cele veșnice a iubitului Dumneavoastră frate, robul lui Dumnezeu Nicolae, credincios fiu al Bisericii Ortodoxe, om cu suflet mare, iubitor de Dumnezeu și de aproapele, bun creștin și exemplar părinte. Plecarea lui dintre noi înseamnă o grea pierdere pentru familia sa, pentru Prea Sfinția Voastră personal, dar și pentru toți apropiații și oamenii dragi  care l-au cunoscut.

În acest ceas de întristare provocat de vremelnica despărțire, venim către Prea Sfinția Voastră cu sincere condoleanțe și gînduri de mîngîiere și îmbărbătare, inspirate de credința în Învierea Domnului Hristos, care este și chezășia învierii noastre.

Mîngîiaţi în credinţă de speranţa învierii, îi spunem nou adormitului robului lui Dumnezeu Nicolae veșnică pomenire și rugăm pe Mîntuitorul Hristos, Domnul Vieții, să odihnească sufletul său întru lumina cea neapusă a iubirii sale veșnice.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepții!

Colaboratorii Centrului Eparhial

și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Comments are closed.