Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Conferința preoțească dedicată familiei și creștinarea celui de-al zecelea copil al familiei protoiereului Vasile Curuliuc din satul Viișoara, Edineț

 

Ziua de luni, 25 septembrie 2017, a fost prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru toți slujitorii Episcopiei de Edineț și Briceni. Cu binecuvîntarea Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a fost convocată Adunarea ordinară generală a clerului eparhial care a avut pe ordinea de zi un program mai special. Prima parte a fost dedicată conferinței preoțești cu genericul „Familia preotului și familia creștină în societatea contemporană”, iar partea a doua a fost consacrată oficierii în comun a Tainei Sfîntului Botez asupra pruncului Grigorie, cel de-al 10-lea fiu al protoiereului Vasile și al preotesei Ana Curuliuc din parohia „Sf. Arhangheli” din satul Viișoara, raionul Edineț.

Conferința preoțească a fost deschisă de către Prea Sfințitul Nicodim, care în cuvîntul său a subliniat fundamentul sacramental și tainic al familiei în calitatea ei de biserică domestică ce are rolul de a oferi membrilor săi cadrul prielnic pentru realizarea scopului suprem al vieții omului — mîntuirea sufletului.

În cotinuare, cuvîntul a fost oferit părintelui secretar eparhial, protoiereului Adrian Cotelea, care a conferențiat pe tema dimensiunii misionare și a modelului de viață în Hristos a familiei preotului pentru credincioșii din parohie, avînd la bază îndemnurile pastorale ale Sfîntului Apostol Pavel din Epistola întîia către Timotei.

Următorul discurs la tema familiei creștine și sacralitatea ei a aparținut părintelui blagocin al raionului Briceni, sectorul II, protoiereului Lilian Ciubatîi. Prea Cucernicia Sa a evidențiat provocările și riscurile contemporane ce atentează la sănătatea, integritatea și durabilitatea familiei creștine și mijloacele duhovnicești prin intermediul cărora le putem sta împotrivă.

Conferința a fost încununată de oficierea solemnă a Tainei Sfîntului Botez asupra pruncului Grigorie, cel de-al zecelea copil al familiei protoiereului Vasile Curuliuc, prima și deocamdată unica familie de preot din cuprinsul Eparhiei din componența căreia fac parte 10 copii.

Înainte de începerea slujbei, Ierarhul a amintit depsre promisiunea pe care a făcut-o cu multă dragoste părintească în fața clericilor chiar la începutul slujirii sale în calitate de Episcop — că va boteza personal al zecelea copil ce se va naște în familia preotului și-i va oferi un dar deosebit. Cu această ocazie, Vlădica a menționat că familia cu mulți copii este modelul familiei creștine autentice, rar întîlnită în societatea contemporană, iar creșterea și educarea copiilor în spiritul evanghelic este un act de jertfire de sine și iubire supremă.

Astfel, doamna preoteasă Ana Curuliuc, în semn de apreciere pentru curajul și jertfelnicia de care dă dovadă în calitate de mamă și soție, a fost decorată cu înalta distincție eparhială — medalia „Sf. Dreapta Ana”, iar familia părintelui Vasile a primit în dar din partea Prea Sfințitului Nicodim un microbuz plin cu diverse daruri de hăinuțe, jucării etc., adunate cu multă dragoste de enoriașii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Din partea doamnei Lilia Bulat, președintele Asociației Obștești „Ajutorul Creștin din Moldova”, familiei Curuliuc i s-au oferit în dar seturi de pături, cearșafuri, perne, produse alimentare, conserve și detergenți.

La săvîrșirea Tainei Sfîntului Botez a fost prezent și domnul deputat Oleg Sîrbu, care la final a felicitat familia părintelui Vasile și a oferit în dar pruncului Grigorie un minunat cărucior.

La final, părintele Vaisle a adresat tuturor calde mulțumiri pentru susținerea și importantul suport material acordat cu prilejul marii bucurii pe care o trăiește familia sa și a promis că se va ruga Bunului Dumnezeu cu fiecare ocazie pentru sănătatea binefăcătorilor săi.

Bucuria creștinării pruncului Grigorie a fost întregită de participarea comună a slujitorilor la o agapă frățească.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.