Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Condoleanțe părintelui Anatolie în legătură cu trecerea din această viață a mamei sale, roaba lui Dumnezeu Ana

Iubite confrate întru slujirea lui Hristos!

Am primit cu profundă tristețe vestea mutării dintre noi la cele veșnice a mamei Sfinției Voastre, roaba lui Dumnezeu Ana, fiică credincioasă a Bisericii Ortodoxe.

Mamă cu un suflet mare și o excepțională dăruire de sine, doamna Ana Ciuntu toată viaţa şi-a dedicat-o familiei sale, a fost o bună gospodină și mamă iubitoare, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării lui Dumnezeu.

În aceste momente grele pentru întreaga familie şi pentru cei care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm sincere condoleanţe şi Vă încredinţăm de întreaga noastră susținere.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale Ana împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să îi întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Prot. Iulian Ciuatîi

Blagocinul raionului Briceni, sector II

slujitorii blagociniei

Comments are closed.