Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În ziua pomenirii minunii Sfîntului Arhanghel Mihail în Colose, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din municipiul Edineț

 

Marți, 19 septemrie 2017, în ziua pomenirii minunii ce s-a făcut de Sfîntul Arhanghel Mihail în Colose, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din municipiul Edineț, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Despre această sărbătoare sinaxarul zilei menționează că atunci cînd a trecut prin Frigia ca să propovăduiască Evenghelia, Sfîntul Apostol Ioan a prorocit o apropiată vizită providenţială a prinţului arhanghelilor, Mihail, în locul numit Heretopa. Şi într-adevăr, la puţin timp, în acel loc în mod minunat a izbucnit din pământ un izvor vindecător de toată boala. Unul din mulții credincioşi care s-au perindat pe la acest izvor, a cărui fiică s-a vindecat prin această apă, a construit pe acel loc, în semn de recunoştiinţă, o mică biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Nouăzeci de ani mai tîrziu, în această biserică s-a aşezat, spre a practica asceza şi a servi la altar, un tînăr numit Arhip, originar din Hierapolis. Pentru zelul şi dragostea acestui tînăr atlet al lui Hristos, Dumnezeu i-a dat harul de a face minuni şi vindecări. Dar oarecare elini, aprinşi de zavistie din pricina minunilor preamărite ce se făceau în biserica Arhistrategului Mihail, au vrut să abată râul care curgea acolo aproape şi să-l pornească asupra Bisericii, că să înece şi Biserica şi să piardă şi pe Arhip. Dar dumnezeiescul Arhistrateg, însuşi arătîndu-se şi poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze, a lovit cu un toiag piatra, făcînd cale apei printr-însa. De atunci până în ziua de astăzi, se vede cum acolo este înghiţită apa şi se mistuieşte.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.