Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie și slujba Prohodului vrednicului de pomenire protoiereu Igor Procopii

 

Joi, 13 iulie 2017, la biserica „Sfinții Arhangheli” din satul Ciripcău, raionul Florești, clopotele au răsunat în dungă, vestind trecerea în veșnicie a parohului acestui sfînt locaș, vrednicul de pomenire protoiereu Igor Procopii. Sute de enoriași cu lacrimi în ochi și inimile frînte de durere, îndoliata preoteasă Marina și rudele îndurerate, prietenii și cunoscuții au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care a fost un iubitor; blînd și înțelept părinte, om cu suflet mare și prieten adevărat plecat dintre noi la o vîrstă atît de fragedă.

Slujba înmormîntării a fost oficiată cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Alături de Prea Sfinția Sa, pentru odihna cu drepții a vrednicului de pomenire părinte, s-a rugat un numeros sobor de preoți, în frunte cu părintele blagocin de Florești, protoiereul Ilie Munteanu, mulțime de slujitori și creștini care l-au cunoscut, iubit și apreciat.

După citirea pericopei evanghelice, la sfîrșitul Sfintei Liturghii și după sluja Prohodului, Prea Sfinția Sa a adresat îndureratei adunări cuvinte de mîngîiere. Ierarhul a întărit credincioșii cu nădejdea învierii și a vieții veșnice chezășuite nouă prin Patimile pe Cruce, moartea și Slăvita Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos, în lumina cărora se redescoperă un alt sens al vieții și al morții. Vlădica a mai remarcat faptul că părintele Igor i-a fost exemplar ucenic apropiat sufletului, care a îndeplinit cu multă rîvnă și dragoste ascultările de înaltă răspundere ce i-au fost încredințate.

În încheierea cuvîntului, Ierarhul a îndemnat în mod special cinstitul cler, îndurerata familie și binecredincioasa adunare să-l pomenească mereu în rugăciunile cuvenite creștinului seara și dimineața și la Sfintele Liturghii și să-i păstreze mereu vie amintirea nou-adormitului părinte Igor Procopii, ca unuia care a fost un devotat slujitor al lui Hristos, cu deplina nădejde că Atotmilostivul Dumnezeu îi va ierta toate greșelile și-l va primi în ceata drepților Săi în bucuria și fericirea cea veșnică a Împărăției Sale.

Pentru pomenirea părintelui Igor, Vladica a oferit tuturor preoților prezenți la slujbă cîte un Acatistier.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a transmis îndoliatei familii, slujitorilor din cadrul blagociniei Florești și enoriașilor bisericii „Sfinții Arhangheli” din satul Ciripcău mesajul de condoleanțe al Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, în care a fost apreciată rîvna și deosebita dăruire a regretatului părinte Igor pentru Biserica lui Hristos în care se mîntuiesc credincioșii, calități prin care a cîștigat dragostea și prețuirea enoriașilor și a confraților slujitori.

Mesaje de condoleanțe au adresat comunității îndoliate părintele blagocin Ilie Munteanu, primarul satului Ciripcău și directorul Gimnaziului din localitate.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.