Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel la biserica „Sfinții Arhangheli” din satul Alexandreni, Edineț

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat astăzi, miercuri, 12 iulie 2017, de praznicul Sfinților Slăviților Apostoli Petru și Pavel, Sfînta Liturghie Arhierească la biserica „Sfinții Arhanghei” din satul Aexandreni, Edineț. Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat în dimineața zilei cu multă căldură și bucurie duhovnicească de către părintele paroh, preotul Igor Ciubotaru, un sobor de slujitori și mulțime de credincioși, printre care se aflau și mulți copii.

În cadrul serviciului divin, în semn de apreciere pentru activitatea jertfelnică de propovăduire a Cuvîntului evanghelic în rîndul creștinilor, precum și pentru toată ostenelea ce a deps-o la amenajarea și înfrumusețarea sfîntului lăcaș, părintele paroh, preotul Igor Ciubotaru, a fost avansat în rangul de protoiereu.

După citirea pericopei evanghelice a zilei, de la matei XVI, 13-19, cu binecuvîntarea Ierarhului, protoiereul Ioan Gînju, parohul bisericii „Sf. Treime” din satul Zăicani, a predicat despre semnificația sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a evidențiat mai multe aspecte ale activității lor misionare.

După slujbă a urmat procesiunea înconjurării bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale Învierii și un Te Deum pentru sănătatea părintelui paroh și a enoriașilor acestei parohii.

La încheierea slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a adresat credincioșilor un cuvînt de învățătură. Prea Sfinția Sa a subliniat rîvna și tăria credinței Sfîntului Apostol Petru, care l-a iubit mult pe Mîntuitorul Hristos și care, chiar dacă a avut unele căderi, s-a îndreptat prin pocăință și a devenit un înflăcărat propovăduitor al Evangheliei, primind moarte martirică prin răstignirea cu capul în jos. Vorbind despre Apostolul neamurilor, Ierarhul a arătat prefacerea sufletească a lui Saul, prigonitorul creștinilor, în Pavel, Apostolul lui Hristos. Vlădica și-a încheiat cuvîntul prin îndemnul de a lua pildă de viață și credință de la acești mari corifei ai creștinismului și de a lua aminte la învățătura lor păstrată în Sfintele Scripturi, ca hrană duhovnicească și lumină petru toți cei care sunt în căutarea Adevărului și a mîntuirii.

De asemenea, Vlădica a mulțumit părintelui paroh Igor Ciubotaru pentru grija ce o poartă bunăstării spirituale a credincioșilor și păstrării în curățenie a sfîntului locaș.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.