Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

PĂSTORUL

 

Un preot chemat la înalta slujire

E sarea pămîntului, chip al iubirii.

Cu rîvnă aleargă pe-a vieții cărare,

Ca vița de vie cea multroditoare.

Urmînd lui Hristos, poartă sarcina grea,

Vestind în popor Evanghelia Sa.

Mîngîie cu slova pe cei osteniți,

Se roagă cu lacrimi și-i cheamă: Veniți!

Cînd clopotul bate, lăsați grija lumii,

Biserica sfîntă vă cheamă pe nume.

Cînd preotul Jertfă aduce-n altar,

Hristos nevăzut primește-acest Dar.

Treziți-vă, fiilor, și alergați

Glasul Păstorului de-l ascultați,

Căci zice: ca fii ai luminii umblați.

Iisus stă la ușă, deci privegheați!

Biserica Domnului — sfînta Mireasă,

Cu Maica Fecioara Împărăteasă

Adună la Sine întregul popor

O turmă să fie, și-un singur Păstor.

Cînd însetați de Apa cea vie

Veniți la izvorul din veșnicie.

Cuvîntul este sabie a Duhului Sfînt,

Ce are stăpînire în cer și pe pămînt.

Atîta timp cît Jertfa se-aduce la Altar

Ne bucurăm de pace, de milă, și de har.

Un Domn, o credință și-un singur botez

Sînt Legea cea nouă, al nostru sfînt Crez.

Iubiților, dragostea este Iisus,

Nimic de pe lume nu e mai presus!

Preoteasa Nona Topală

Comments are closed.