Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul prăznuită la biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Horodiște, Dondușeni

 

Astăzi Biserica Ortodoxă prăznuiește Naşterea Sfîntului Ioan Botezătorul. Ioan s-a născut în chip minunat, ca fiu al preotului iudeu Zaharia şi al soţiei sale Elisabeta. În iconomia mîntuirii neamului omenesc, Ioan a fost cel care a pregătit calea pentru activitatea publică a Domnului Iisus Hristos. Viaţa lui a fost una a rugăciunii, a ascezei şi a aşteptării smerite a venirii lui Mesia, Cel promis de Dumnezeu şi vestit de proroci. Mesajul său era unul simplu, dar profund: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu!” Îndemna pe cei de atunci să-şi schimbe viața în bine şi să respecte poruncile lui Dumnezeu. Arătînd spre Domnul Hristos, el a mărturisit: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”. În urma misiunii Sfîntului Ioan Botezătorul, mulţi au înţeles că timpul venirii lui Mesia s-a împlinit.

În ziua acestui mare praznic, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Horodiște, raionul Dondușeni, oficiind aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturhgie. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele paroh, protoiereul Dorimedont Rotaru, slujitori din cadrul blagociniei Dondușeni. La serviciul divin a participat un număr mare de credincioși.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării sfîntului lăcaș cu citirea pericopelor evanghelice și cuvîntul de învățătură al Ierarhului. Prea Sfinția Sa a adus un omagiu de cinstire celui mai mare sihastru şi postitor din cîţi au fost vreodată, arătînd că viaţa lui aspră pe care a dus-o în pustiul Iordanului, chemarea poporului la mărturisirea păcatelor şi la pocăinţă, vrednicia de a-L boteza pe Domnul Iisus Hristos, mărturisirea adevărului şi însetarea de dreptate care i-a atras şi pedeapsa tăierii capului, fac din Sfîntul Ioan Botezătorul un model vrednic de urmat pentru toți creștinii.

De asemenea, Vlădica a mulțumit părintelui paroh, protoiereului Dorimedont Rotaru, pentru primirea caldă și pentru grija spirituală deosebită ce o poartă sfîntului lăcaș și credincioșilor încredințați spre păstorire, oferind în semn de apreciere și mulțumire atît parohului, cît și celor mai de seamă ctitori ai bisericii „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Horodiște înalte distincții bisericești.

 

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.