Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, și obștii monahale a mănăstirii de maici Hirova în legătură cu mutarea la cele veșnice a maicii starețe, Egumena Iraida (Bîrcă)

 

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Egumena Iraida, stareța mănăstirii de maici „Sf. Cuv. Simeon Stîlpnicul” — Hirova din satul Niculăieuca, Orhei, a adus în sufletele noastre nostalgie și durere.

Am avut fericita ocazie să o cunosc personal pe maica Iraida, care a fost o fire blîndă și înțeleaptă, iubitoare neclintită a Mirelui Hristos, Căruia și-a închinat întreaga viață. A îmbrățișat din tinrețe viața monahală și a respectat cu strictețe voturile chipului îngeresc, chiar și în vremurile deloc ușoare de prigoană.

În aceste momente grele pentru Prea Sfinția Voastră, viețuitoarele, închinătorii şi pentru toți creștinii care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm condoleanţe, Vă transmitem cele mai senine gînduri de rugăciune și alinare şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale Iraida împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să îi întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

† N I C O D I M
Episcop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.