Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sfînta Liturghie și slujba Prohodului robului lui Dumnezeu, nou-adormitului Protodiacon Pavel Ciobanu

 

În dimineaţa zilei de luni, 30 ianuarie 2017, dangătul funebru al clopotelor a adunat slujitori și credincioși la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Orhei, care, cu inima frîntă de durerea despărţirii, au venit să-l petreacă în ultimul drum pe nou-adormitul rob al lui Dumnezeu, vrednicul de pomenire Protodiacon Pavel Ciobanu.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării a fost săvîrşită de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un ales sobor de slujitori din parohiile blagociniei Orhei, dar și din mai multe localități ale țării, care l-au cunoscut, iubit și apreciat pe răposatul părinte Pavel.

Pentru odihna cu drepţii a sufletului nou-adormitului protodiacon Pavel la serviciul divin s-a rugat îndurerata familie, mulţime de slujitori din blagocinia Orhei şi din afara ei, enoriaşii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” și toţi cei care l-au cunoscut şi pentru care părintele Pavel a fost drag şi apropiat inimii.

În timpul Sfintei Liturghii și la începutul slujbei prohodului, Prea Sfinţitul Nicodim a adresat îndoliatei adunări cuvinte de compasiune şi mîngîiere. Ierarhul a subliniat că „părintele Pavel, care s-a mutat de la noi la o vîrstă atît de tînără, de mic copil a crescut în dragostea faţă de slujirea jertfelnică lui Dumnezeu. Încă din anii tinereții și-a urmat cu mult har de sus chemarea sfîntă. Toţi cei care îl cunoaştem pe părintele protodiacon Pavel avem toată speranţa că Dumnezeu l-a mutat din această Biserică pămîntească, luptătoare cu păcatele, în Biserica Sa cea Cerească, Trimfătoare, unde drepţii dau necontenit slavă şi laudă lui Dumnezeu. Purtînd trup şi fiind în lume şi părintele Pavel a putut să greşească, dar nădăjduim şi credem că prin slujirea lui cinstită înaintea Sfîntului Prestol, prin dragostea lui faţă de Sfînta Biserică şi prin rugăciunile noastre necontenite pentru sufletul său, Bunul Părinte Ceresc îi va ierta orice păcat, săvîrşit cu voie sau fără de voie, şi-l va sălăşlui cu drepţii în Fericirea Împărăţiei Sale celei Veşnice!”.

După slujba prohodului, sicriul cu trupul neînsuflețit al părintelui Pavel a fost purtat în procesiune solemnă pînă lacimitirul orășenesc din Orhei, unde a fost înmormîntat.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.