Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea la cele veșnice a distinsei preotese Melania Topală

Îndurerată familie Topală,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Melania, distinsa preoteasă a vrednicului de pomenire protoiereu Ioan Topală și mult îndrăgita și scumpa voastră mamă și bunică, ne-a întristat profund.

Doamna preoteasă Melania a fost o bună mamă și credinciosă fiică a Bisericii Ortodoxe, un suflet deosebit de nobil, plină de dragoste şi dăruire nemărginită. Cu multă evlavie și rîvnă pentru cele sfinte, și-a crescut cei 8 copii în dragostea pentru Dumnezeu și Sfînta Sa Biserică, doi dintre fiii ei urmînd calea slujirii preoțești.

Familiei greu încercate, protoiereului Anatolie Topală, protoiereului Gheorghe Topală, fiicelor sale și întregii familii Topală, tuturor celor care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm sincere condoleanţe şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale Melania împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să îi întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

† N I C O D I M
Episcop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.