Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a Protoiereului Alexei Tanaseiciuc

o. Alexei

 

„Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău protoiereului Alexei, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni!”

Vestea despre mutarea subită dintre noi la cele veșnice a protoiereului Alexei Tanaseiciuc, proh al bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, blagocinia Edineț, vrednic slujitor al Episcopiei de Edineț și Briceni, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie; ne-a provocat în suflete o mare durere și profundă întristare.

Vrednicul de pomenire părinte Alexei a trecut la Domnul în urma unui atac de cord suferit în sera zilei de duminică, 14 februarie, zi în care și-a sărbătorit cea de-a 53-a aniversare. În dimineața zilei a slujit alături de Noi la Sfînta Liturghie Arhierească, fiind vizitat de mulțimea enoriașilor, a fiilor duhovnicești, a prietenilor și cunoscuților.

Pe parcursul a 25 de ani părintele Alexei a păstorit poporul binecredincios din parohia „Nașterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, fiind iubit de popor şi înalt apreciat de confraţii slujitori.

S-a născut la 14 februarie 1963 în satul Prodăneștii Noi, raionul Florești, într-o familie de muncitori. Învățămîntul gimnazial l-a urmat la Școala Medie din satul natal. Este absolvent al Seminarului Teologic din Odesa și al Academiei Duhovnicești din orașul Kiev.

Călăuzit de marea dragoste pentru Dumnezeu şi de dorinţa arzătoare de a-I închina întreaga viaţă, părintele Alexei și-a început slujirea pastorală la 30 martie 1991, cînd a fost hirotonit în treapta de diacon, iar apoi în cea de preot, la 21 iunie 1991. Din 27 iunie 2011 a fost duhovnic al Blagociniei Edineț, iar din 11 iulie 2011 — membru al Comisiei Sinodale a BOM pentru canonizarea sfinților.

A fost decorat cu numerose distincții bisericești și de stat. A depus eforturi considerabile la amenajarea și împodobirea sfîntului lăcaș din satul Stolniceni, care a fost reparat capital, înfrumusețat cu pictură nouă, tencuială exterioară și cupole aurite. Ultimii ani ai vieții i-a dedicat acumulării de dovezi și completării dosarului pentru proslăvirea în rîndul sfinților a fostului paroh al acestei biserici, preotului martir Gheorghe Ivanov (1980-1946).

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Alexei a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Alexei merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni 

Comments are closed.