Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Liturghie Arhierească în parohia „Sfînta Treime” din localitatea Horodiște, Blagocinia Edineț

 

Enoriașii bisericii  „Sfînta Treime” din satul Horodiște, raionul Rîșcani, Blagocinia Edineț, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Vladimir Balan, au primit în Duminica a XII-a după Cincizecime vizita Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a oficiat aici slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Alături de Prea Sfinția Sa la serviciul divin a slujit un sobor de preoți și diaconi și a participat un număr mare de credincioși. Pericopele evanghelice ale zilei au fost explicate, cu binecuvîntarea Ierarhului, de către protoiereul Ioan Gînju, Blagocinul de Edineț și paroh al bisericii „Sfînta Treime” din localitatea Zăicani. După Sfînta Liturghie, Ierarhul împreună cu soborul preoțesc și credincioșii au înconjurat în procesiune solemnă, cu citirea Sfintelor Evanghelii, biserica, după care a fost oficiat un Te Deum pentru sănătatea părintelui paroh, precum și a tuturor drept-măritorilor creștini prezenți la slujbă.

La încheierea slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură. Explicînd pericopa evanghelică a zilei, de la Matei XIX, 16-26, despre tînărul bogat, Ierarhul a vorbit despre sensul creștin al bunurilor materiale și a subliniat că nu bogăția în sine a fost o piedică în calea desăvîrșirii acelui tînăr, dar și a multor oameni aflați în situația lui, ci felul în care s-a raportat el la această bogăție. „Pentru acest tînăr iubirea de cele pămîntești a fost o piedică în calea mîntuirii pentru că atunci cînd a fost pus să aleagă între a fi ucenicul lui Hristos și bogăție, el o alege pe cea din urmă. Atașamentul față de cele materiale îl poate avea și un sărac și, dimpotrivă, poți fi foarte bogat fără ca bogăția să te îndepărteze de viața veșnică. Așa a fost cazul patriarhului biblic Avraam, un om dăruit de Dumnezeu cu multe bogății și bunuri pămîntești, dar care a fost gata să-l aducă în jertfă chiar pe fiul său, atunci cînd Dumnezeu, pentru a-i încerca credința, i-a cerut-o. Să primim bunurile materiale ca pe un dar al lui Dumnezeu dat nouă în stăpînire, fără ca să devenim robii acestora, și să le folosim ca mijloace ale iubirii față de Dumnezeu și de semenii noștri prin jertfă și fapte ale milei trupești și sufletești” – a mai îndemnat Ierarhul.

Apoi, Prea Sfinția Sa a mulțumit în mod deosebit părintelui paroh Vladimir Balan pentru dragostea, rîvna și jertfelnicia de care dă dovadă în păstorirea turmei lui Hristos ce i-a fost încredințată, fiind un model de slujire preoțească și bun chivernisitor al bisericii lui Dumnezeu. În semn de aleasă apreciere părintele paroh a fost decorat cu dreptul de a purta palița și cu medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I. De înalte distincții arhierești s-au bucurat și mai mulți ctitori și binefăcători ai bisericii „Sfînta Treime” satul Horodiște.

La final, Vlădica a felicitat creștinii cu prilejul binecuvîntatului eveniment al resfințirii bisericii care a fost renovată cu eforturi comune din dragoste pentru Dumnezeu și a oferit în dar fiecărui credincios cîte o iconiță.

Toți credincioșii au fost invitați să ia parte la o agapă frățească în cinstea sărbătorii.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.