Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Spre atenția slujitorilor Eparhiei de Edineț și Briceni!

Biserica și școala sunt două instituții atît de apropiate ca funcție, încît este imposibil să slujești în Biserică și să faci abstracție de școală și invers, să faci parte din instituția școlii și să faci abstracție de Biserică. Motivul fundamental pentru care Biserica și școala se completează reciproc este faptul că amîndouă au în vedere omul: Biserica se ocupă de mîntuirea omului, iar școala, de instruirea lui. Dar nu există mîntuire fără cunoaștere și cunoaștere fără instruire. De aceea, Cel ce a întemeiat Biserica, Mîntuitorul Hristos S-a numit "Învățătorul", una din slujirile Lui este cea învățătorească, iar una din primele misiuni date apostolilor arată că una din funcțiile Bisericii va fi aceea de a învăța: „Mergînd, învățați toate neamurile…” (Matei 28, 19).

Privind în istorie, vedem că școala s-a născut în Biserică, a izvorît din aceasta și a rămas aproape de ea. Chiar și atunci cînd a devenit instituție de sine stătătoare, școala a rămas credincioasă Bisericii, învățăturii ei, a promovat valorile bisericești și a propovăduit credința dreaptă. Laicizarea învățămîntului din ultima perioadă a lipsit școala de perspectiva instruirii complete a tinerei generații, instruire ce prevede educația intelectuală, fizică și duhovnicescă. Astăzi avem posibilitatea să dăm conținut și sens educației laice prin componenta religioasă și trebuie să valorificăm această ocazie din plin dacă ne dorim edificarea unei societăți sănătoase.

În această ordine de idei, îndemnăm și binecuvîntăm toți slujitorii Episcopiei de Edineț și Briceni să participe la 1 septembrie curent în școlile din raza parohiei la festivitățile de deschidere a noului an de învățămînt prin oficierea rugăciunilor de binecuvîntare a începutului de an școlar, discursuri publice și discuții particulare cu profesorii, părinții și elevii privind importanța studierii Bazelor Ortodoxiei în școală.

Bunul Dumnezeu să ne ajute la înfăptuirea acestei misiuni nobile!

Cu arhierești binecuvîntări,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.