Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox 2014 cu tropare și condace

 

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat Calendarul Creștin Ortodox 2014 cu tropare și condace. Pe lîngă calendaristica pentru anul 2014, calendarul mai conține următoarele informații și îmbunătățiri:

 • S-au adăugat și acei Sfinţi nevoitori, inclusiv şi cei noi canonizaţi, care au trăit şi s-au nevoit pe pămînturile noastre.
 • Au fost introduse parţial unele completări şi precizări, ţinînd seama de ultimele canonizări ale Biserici­lor Ortodoxe Autocefale, inclusiv Noii Mucenici şi Mărturisitori ai Rusiei, precum şi Sfinţii cinstiţi local în Bisericile Ortodoxe din Rusia, România, Ucraina, Belarusi, Grecia, Georgia, Serbia şi Bulgaria.
 • Conține troparele şi condacele Sfinţilor mai renumiţi şi cinstiţi în mod deosebit atît în toată lumea ortodoxă, cît şi local, precum şi a unor Icoane făcătoa­re de minuni ale Maicii Domnului. Nădăjduim că acestea vor veni în ajutor deopotrivă şi slujitorilor sfintelor altare (de ex. cînd slujesc un Te-Deum, sau cînd citesc Pavecerniţa Mică la chilii), dar şi celor de la strană, precum şi credincioşilor, care vor avea posibilitatea şi fericirea ca în timpul Rugăciunilor de dimineaţă sau celor de seară se cheme în rugăciune pe Sfîntul zilei, cîntîndu-i sau citindu-i troparul şi condacul, precum şi troparul şi condacul pentru fiecare zi a Săptămînii din Anexa Calendarului.

 • Pentru zilele de duminică s-a anexat troparul şi condacul Învierii după glasul respectiv şi apoi cel al Sfîntului care se prăznuieşte în duminica respectivă.
 • La sărbătorile domneşti pe lîngă troparul şi condacul sărbătorii s-s mai adăugat Axionul şi Mărimu-te. Axionul se cîntă sau se citeşte la sfîrşitul fiecărei slujbe, iar Mărimu-te dacă se va sluji Te-Deum sau alte slujbe în perioada de după prăznuire a unei oarecare sărbători domneşti.
 • La sfîrşitul Calendarului s-au aşezat troparele şi condacele Învierii pe cele 8 glasuri; apoi troparele, condacele şi Mărimurile de obşte ale Sfinţilor; precum şi troparele şi condacele Săptămînii.
 • Pentru că la sfîrşitul oricărui Mineu la capitolul: Troparele şi condacele de obşte ale Sfinţilor — unii Sfinţi, după scara ierarhică nu au nici tropare de obşte, nici condace şi nici Mărimu-te, prin ediţia de faţă a Calendarului bisericesc s-a completat această lipsă. Troparele şi condacele ce nu se aflau în Mineul de obşte s-au luat din Tipiconul Mare.
 • Ţinînd cont de faptul, că poporul nostru cinsteşte în mod deosebit pe Preasfînta Născătoare de Dum­ezeu (avînd şi o evlavie deosebită faţă de Icoanele Ei făcătoare de minuni) mai mult decît pe orişicare din Sfinţi, fie chiar şi din Puterile cereşti, şi este cea mai chemată în ajutor de toţi creştinii, fie clerici, fie mireni — s-a găsit de cuviinţă să se adauge la ediţia de faţă a Calendarului şi Slujba Icoanei Născătoarei de Dumnezeu, numită „din Vladimir" („Владимирская”). Acum este publicată pentru prima dată în graiul poporului nostru pentru ca toţi cei dornici, clerici şi mireni, să o slăvească pe „Cea mai cinstită decît Heruvimii… ”.
 • Totodată s-a adăugat şi Acatistul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu în cinstea Icoanei numite „din Vladimir", căci s-a considerat că astfel slujba va fi mai plină şi mai desăvîrşită, răspunzînd cerinţelor cleru­lui şi a poporului dreptmăritor de Dumnezeu.
 • Capitolul referitor la Slujba şi Acatistul Maicii Domnului în cinstea Icoanei făcătoare de minuni, nu­mită „din Vladimir" este încheiat cu un Scurt istoric al Icoanei.
 • De asemenea s-a introdus numaidecît şi Pascalia pentru anii 2015-2033, anexată cu scop liturgic, ca îndrumător şi orientare pentru anii următori pentru fiecare creştin ortodox.

Calendarul poate fi achiziţionat de la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț sau de la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  068078600 ,078020801

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.