Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În seara luminatei sărbători al Învierii Domnului Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba praznicală la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

An de an Învierea Domnului nostru Iisus Hristos ne demonstrează cu și mai multă putere iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. Biruind prin Învierea Sa păcatul, care desparte pe om de Dumnezeu, și moartea, care desparte sufletul omului de trup, Mîntuitorul Hristosdăruiește tuturor oamenilor iubirea și viața nesfîrșită a Împărăției Cerurilor. Sărbătoarea Sfintelor Paști este astfel sărbătoarea trecerii de la viața amestecată cu moartea la viața veșnică, viața fără de moarte. Canonul Învierii de la Utrenia Sfintelor Paști spune că „prăznuim astăzi omorărea morții, sfărîmarea iadului și începutul unei noi vieți: viața veșnică!” Acest fapt ne produce în suflet o imensă bucurie duhovnicească, bucurie întemeiată pe neclintita nădejde reluării comuniunii pierdute cu Dumnezeu în veșnicie.

Cu aceeași bucurie și în acest an la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei s-au adunat în noaptea Luminatei Învieri mulțime de credincioși, care au luat parte la slujba praznicală oficiată de către prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Pe lîngă mulțimea credincioșilor, la serviciul divin au fost prezente mai multe oficialități locale, ctitoriși binefăcători ai Catedralei.

La miezul nopții, Ierarhul a împărțit creștinilor Lumina Harică, adusă în acest an pentru a unsprezecea oară consecutiv, prin binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir, de la Biserica Sfîntului Mormînt din Ierusalim, urmînd apoi procesiunea solemnă de înconjurale a sfîntului locaș. În cadrul slujbei pascale, au fost citite pe rînd Pastorala la Învierea Domnului a Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir și a Prea Sfințitului Episcop Nicodim. La încheierea slujbei, Ierarhul a rostit un solemn cuvînt de felicitare, salutînd crerdincioşii cu triumfătorul salut pascal – "Hristos a Înviat!" şi îndemnîndu-i pe toţi să păstreze în suflet şi să transmită şi celor care din binecuvîntate pricini nu s-au aflat la biserică imensa bucurie duhovnicească a biruinţei asupra morţii şi a Răscumpărării întregului neam omenesc, adusă de Înviere. Apoi slujitorii Catedralei au sfinţit bucatele tradiționale pascale aduse de creștini în această zi la Biserică – cozonacul, pasca şi ouăle roșii.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.