Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, în legătură cu trecerea la cele veșnice a tatălui său, Vasile Cantarean

 

Înalt Prea Sfinția Voastră,

Cu multă durere în suflet am primit astăzi vestea mutării dintre noi la cele veșnice a tatălui Înalt Prea Sfinției Voastre, robul lui Dumnezeu Vasile Cantarean.

Trecerea sa din această viață este o grea pierdere pentru toți cei care l-au prețuit, iubit și apreciat. Dar în aceste momente, sentimentele firești de tristețe și nostalgie, care ne copleșesc sufletul atunci cînd oamenii dragi și apropiați părăsesc această viață vremelnică, ne sunt alinate de nădejdea mare și bucuria nespusă adusă lumii prin Învierea Mîntuitorului Hristos!

De aceea, asigurîndu-Vă că suntem alături și împărtășim durerea Înalt prea Sfinției Voastre, Vă transmitem sincere condoleanțe și ne rugăm ca Mîntuitorul Hristos, Cel Înviat din morți, prin mila și îndurările iubirii Sale de oameni să dea iertare de păcate robului Său Vasile Cantarean și să așeze sufletul lui în ceata drepților.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.