Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Sava, Episcop de Tiraspol și Dubăsari, în legătură cu avansarea în treapta de Arhiepiscop

 

Înalt Preasfinția Voastră!

Primiți cordialele mele felicitări în legătură cu avansarea în treapta de arhiepiscop!

Decorația de care V-ați învrednicit astăzi vine ca o încununare binemeritată a întregii activități de luminare a poporului binecredincios pe care ați desfășurat-o de-a lungul timpului în calitate de Ierarh al Bisericii lui Hristos, arătîndu-Vă, după cum ne învață cuvîntul inspirat de Dumnezeu al Sfîntului Apostol Pavel, „pildă credincioşilor cu cuvîntul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia”(I Tim. 4, 12).

Fie ca distincția care Vi s-a acordat astăzi să Vă sporească și mai mult rîvna pentru slujirea sfîntă a lui Hristos și a turmei Sale binecredincioase întru mulți și binecuvîntați ani înainte!

ISPOLA ETI DESPOTA !

Cu aleasă dragoste întru Hristos Domnul,

NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.