Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de mare bucurie duhovnicească pentru credincioşii parohiei „Sf. Treime” din localitatea Rujniţa, raionul Ocniţa

 

Ziua prăznuirii Sfîntului Apostol Filip a fost una de mare bucurie duhovnicească pentru credincioşii parohiei „Sf. Treime” din localitatea Rujniţa, raionul Ocniţa, care a fost vizitată de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. Prea Sfinţia Sa, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat aici slujba de sfinţire a noului acoperămînt al Sfintei Mese, confecţionat din metal preţios, şi Sfînta Liturghie Arhierească. Cu binecuvîntarea Ierarhului, cu un cuvînt de zidire duhovnicească după citirea Sfintei Evanghelii s-a adresat credincioşilor protoiereul Alexei Tanaseiciuc, paroh al bisericii „Naşterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni şi duhovnic al blagociniei Edineţ. Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba de sfinţire a unui frumos aghiasmatar, înălţat şi împodobit în incinta sfîntului locaş.

La încheierea slujbei, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură. Ierarhul a evidenţiat cele mai semnificative aspecte din viaţa şi activitatea Sfîntului Apostol Filip, ucenic devotat şi înflăcărat propovăduitor al Cuvîntului Evanghelic, care şi-a pecetluit apostolia cu mucenicia. De asemenea, Prea Sfinţia Sa a amintit şi faptul că în ziua acestei sărbători este lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului — o perioadă binecuvîntată pentru a acumula cît mai bogate rodiri duhovniceşti, prin petrecerea în mai multă rugăciune şi meditaţie, prin curăţirea sufletelor în Sfintele Taine ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei.

În încheierea cuvîntului său, Prea Sinţitul Nicodim a apreciat înalt toate eforturile şi osteneala părintelui paroh, protoiereul Alexandru Benzari, a celor mai de seamă ctitori şi a enoriaşilor parohiei „Sf. Treime” depuse la amenajarea şi împodobirea după cuviinţă a sfîntului locaş, precum şi la înălţarea splendidului aghiasmatar, care va servi la oficierea slujbei de sfinţire a apei, dar şi va înfrumuseţa incinta bisericii. În semn de profundă recunoştinţă din partea Bisericii Ortodoxe, cei mai de seamă ctitori şi binefăcători ai bisericii „Sf. Treime” din satul Rujniţa au fost decoraţi de către Ierarh cu medalia eparhială „Sf. Vasile cel Mare” şi cu Diplome Arhiereşti. La despărţire, fiecare creştin a primit în dar din partea Prea Sfinţitului Nicodim cîte o iconiţă cu chipul Mîntuitorului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.