Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

A avut loc şedinţa Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

 

Vineri, 28.09.2012. În dimineaţa zilei,la Palatul Mitropolitan s-au întrunit arhiereii din cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove pentru a participa la şedinţa ordinară a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir.

În cadrul întrunirii au fost abordate mai multe chestiuni ce au marcat activitatea bisericească recentă, elucidându-se soluţiile pentru depăşirea problemelor existente şi trasându-se strategiile pentru continuarea activităţilor deja existente, precum şi trasarea noilor obiective pentru viitorul apropiat.

Ordinea de zi a Şedinţei Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 28.09.2012:

  1. Prezentarea noilor distincţii ale Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove înaintate spre aprobare. Discuţii pe marginea iniţiativei.
  2. Prezentarea spre aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Sinodale pentru Probleme Morale şi Sociale. Discuţii pe marginea iniţiativei.
  3. Prezentarea spre aprobare a inițiativei de canonizare a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni
  4. Prezentarea spre aprobare a Statutului Consiliului editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova.
  5. Discuţii referitoare la chestiuni ce ţin de activitatea pastorală şi misionară a Bisericii Ortodoxe din Moldova în jurisdicţia canonică.

 Preşedinte: Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

Membri: PS Sava, Episcop de Tiraspol şi Dubăsari; PS Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat;  PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni; PS Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni; PS Marchel, Episcop de Bălți și Făleşti.

În urma discuţiilor plenare, au fost luate următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA  NR.1 din 28.09.2012

referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Sinodale pentru Probleme Morale şi Sociale

 A prezentat: ÎPS Mitropolit Vladimir

În cadrul şedinţei Sinodului a fost propus spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Sinodale pentru Probleme Morale şi Sociale, dându-se citire următoarelor puncte:

Statutul juridic al Comisiei;

Misiunea Comisiei;

Funcţiile de bază ale Comisiei;

Drepturile şi obligaţiunile membrilor Comisiei;

Convocarea şi desfăşurarea şedinţelor. Adoptarea hotărârilor;

Procesul Verbal al Şedinţelor Comisiei.

Propunerea a fost susţinută cu unanimitate de voturi, intrând în vigoare din ziua aprobării.

Totodată, Sinodul a analizat şi a aprobat câteva demersuri ale Comisiei Sinodale pentru Probleme Morale şi Sociale referitoare la chestiuni de interes socio-moral ce urmează a fi înaintate spre examinare autorităţilor centrale de Stat.

HOTĂRÂREA  NR.2 din 28.09.2012

referitoare la aprobarea noilor distincţii ale Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove

A prezentat: ÎPS Mitropolit Vladimir

În cadrul şedinţei Sinodului au fost propuse câteva distincţii noi ale Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, după cum urmează:

Ordinul Mitropoliei – distincţie supremă a Bisericii Ortodoxe din Moldova, conferită pentru merite excepţionale spre promovarea multilaterală şi constantă a valorilor Ortodoxe şi pentru contribuţii extraordinare spre binele şi mărirea Bisericii.

Ordinul este confecţionat din metal poleit cu aur, pe razele stelei sunt fixate 176 de pietre semipreţioase. Blazonul Mitropolitan este plasat pe un fundal alb emailat, încadrat într-un cerc albastru emailat. Diametrul –  8 cm. Colan albastru, cu lăţimea de10 cm. Se acordă clericilor şi mirenilor.

Ordinul Recunoştinţei – distincţie conferită pentru merite deosebite în domeniul dezvoltării şi întăririi relaţiilor intereclesiale, pentru implicare dinamică în realizarea iniţiativelor bisericeşti şi promovarea bunului nume al Bisericii Ortodoxe din Moldova în ţară şi în străinătate.

Ordinul este confecţionat din metal. Blazonul Mitropolitan este plasat pe un fundal alb emailat, încadrat într-un cerc purpuriu. Diametrul –8 cm. Se acordă clericilor şi mirenilor.

Ordinul Meritul Bisericesc gr. I – distincţie a Bisericii Ortodoxe din Moldova conferită pentru suportul multilateral acordat vieţii bisericeşti la nivel Mitropolitan – ctitoria sfintelor lăcaşe noi, contribuţia la reconstruirea sau renovarea celor existente, susţinerea învăţământului teologic şi a activităţilor sociale ale Bisericii.

Distincţia este confecţionată din metal poleit cu aur. Blazonul Mitropolitan este plasat pe un fundal alb emailat, încadrat într-un cerc albastru, fixat pe o cruce cu braţe verzi. Diametrul –5 cm. Colan albastru, cu lăţimea de2,5 cm. Se acordă clericilor şi mirenilor.

Ordinul Meritul Bisericesc gr. II — distincţie a Bisericii Ortodoxe din Moldova conferită pentru suportul multilateral acordat vieţii bisericeşti la nivel Eparhial – ctitoria sfintelor lăcaşe noi, contribuţia la reconstruirea sau renovarea celor existente, susţinerea învăţământului teologic şi a activităţilor sociale ale Bisericii.

Distincţia este confecţionată din metal poleit cu aur. Blazonul Mitropolitan este plasat pe un fundal alb emailat, încadrat într-un cerc purpuriu, fixat pe o cruce cu braţe de culoare verde. Diametrul –5 cm. Se acordă clericilor şi mirenilor.

Ordinul Meritul Bisericesc gr. III — distincţie a Bisericii Ortodoxe din Moldova conferită pentru suportul multilateral acordat vieţii bisericeşti la nivel de Protopopiat – ctitoria sfintelor lăcaşe noi, contribuţia la reconstruirea sau renovarea celor existente, susţinerea învăţământului teologic şi a activităţilor sociale ale Bisericii.

Distincţia este confecţionată din metal. Blazonul Mitropolitan este plasat pe un fundal alb emailat, încadrat într-un cerc verde, fixat pe o cruce cu braţe de culoare verde. Diametrul –5 cm. Se acordă clericilor şi mirenilor.

Ierarhia Ordinelor Bisericii Ortodoxe din Moldova conform noilor modificări:

Ordinul Mitropoliei

Ordinul Ştefan cel Mare şi Sfânt gr. I

Ordinul Ştefan cel Mare şi Sfânt gr. II

Ordinul Recunoştinţei

Ordinul Cuv. Paisie Velicikovski gr. I

Ordinul Cuv. Paisie Velicikovski gr. II

Ordinul Cuv. Parascheva gr. I

Ordinul Cuv. Parascheva gr. II

Ordinul Meritul Bisericesc gr. I

Ordinul Meritul Bisericesc gr. II

Ordinul Meritul Bisericesc gr. III

Propunerea a fost susţinută cu unanimitate de voturi, intrând în vigoare din ziua aprobării.

HOTĂRÂREA  NR.3 din 28.09.2012

referitoare la înaintarea spre canonizare a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, Eparhia de Chişinău şi Hotin (1812 – 1821)

A prezentat: ÎPS Mitropolit Vladimir

În cadrul şedinţei Sinodului a fost propusă canonizarea unuia dintre cei mai prolifici Întâistătători ai Bisericii Ortodoxe din Moldova (Eparhia de Chişinău şi Hotin) – Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, care a condus această jurisdicţie între anii 1812 şi 1821.

În alocuţiune au fost enumerate meritele excepţionale ale Ierarhului în domeniul întăririi şi promovării spiritualităţii creştin-ortodoxe, precum şi munca sa prolifică în domenii socio-culturale.

În această ordine de idei s-a propus întocmirea unui set de documente şi mărturii istorice ce urmează a fi expediate spre examinare Comisei de Canonizare de pe lângă Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove.

Propunerea a fost susţinută cu unanimitate de voturi, intrând în vigoare din ziua aprobării.

HOTĂRÂREA  NR.4 din 28.09.2012

referitoare la aprobarea Statutului Consiliului editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova

A prezentat: PS Episcop NICODIM (Vulpe)

În cadrul şedinţei Sinodului a fost propus spre aprobare Statutul Consiliului editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova, dându-se citire următoarelor puncte:

Dispoziţii generale;

Scopul, obiectivele şi principalele forme de activitate a Consiliului;

Structura şi organele de conducere ale Consiliului;

Proprietatea şi mijloacele Consiliului;

Dispoziţii finale.

S-a subliniat faptul că Consiliul Editorial trebuie creat în virtutea necesităţii existenţei unui organ care să coordoneze şi să supravegheze publicarea, distribuirea  şi vânzarea produselor tipărite, audio şi video, precum şi a publicaţiilor religioase cu conţinut religios, efectuate pe întreg teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe din Moldova cu binecuvântarea arhiereului local. Consiliul având dreptul să se adreseze către conducătorii instituţiilor Sinodale şi către arhiereii eparhiali, să le expedieze materiale informative şi să solicite informaţii relevante.

Propunerea a fost susţinută cu unanimitate de voturi, intrând în vigoare din ziua aprobării.

www.mitropolia.md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.