Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În ziua pomenirii Binecredinciosului Cneaz Alexandru Nevskii, Prea Sfințitul Nicodim adresează felicitări cu prilejul sărbătoririi Sfîntului ocrotitor slujitorilor Eparhiei ce poartă acest nume

La 12 septembrie 2012, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfîntul Cneaz Alexandru Nevskii. Cu acest prilej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresează felicitări cu ocazia sărbătoririi Sfîntului ocrotitor omagiaților acestei zile:

— Protoiereului Alexandru Usatîi, paroh al bisericii „Sf. Arhangheli” din or. Otaci și blagocin de Ocnița

— Protoiereului Alexandru Ceaglei, paroh al bisericii „Sf. Gheorghe”, or. Ocnița

— Protoiereului Alexandru Feodorov, paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, s. Cuconești, Edineț

— Diaconului Alexandru Todiev, cleric al bisericii „Sf. Alexei, Mitropolitul Moscovei”, s. Alexeevca, Edineț

Prea Cucerniciile Voastre!

Cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Binecredinciosului Cneaz Alexandru Nevskii, care este și ocrotitorul spiritual al Sfințiilor Voastre, vreau să Vă aduc cele mai sincere felicitări, dimpreună cu urări de ani mulți, sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți. Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Binecredinciosului Cneaz Alexandru Nevskii, să Vă dăruiască har și statornicie în mărturisirea credinței ortodoxe, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii și mîntuirea credincioșilor care V-au fost încredințați spre păstorire!

NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

 

Prot. Mitr. Alexandru Usatîi

 

Prot. Mitr. Alexandru Ceaglei

 

Prot. Alexandru Feodorov

 

Diacon Alexandru Todiev

Comments are closed.