Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia aniversării jubileului de 60 de ani de viață

 

Înalt Preasfinția Voastră!

Frumosul popas aniversar pe care îl sărbătoriți astăzi – jubileul de 60 de ani de viață – îmi oferă prilejul de a Vă adresa calde felicitări și alese urări de sănătate, belșug duhovnicesc, putere, înțelepciune și ajutor de la Domnul în continuarea frumoaselor activități pastorale, misionare și culturale ce le desfășurați în calitate de Întîistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Sub înalta păstorire a Înalt Preasfinției Voastre a început renașterea duhovnicească a poporului nostru. După o îndelungată perioadă de asupriri, umiliri, prigoniri și propagandă ateistă, Biserica Ortodoxă din Moldova a început să-și facă auzit cu demnitate cuvîntul. S-au redeschis și renovat multe din vechile așezăminte monahale, ruinate și părăsite în acea perioadă de tristă amintire, în localități s-au redeschis bisericile parohiale, în fruntea cărora, prin punerea mîinilor Înalt Preasfinției Voastre, au fost trimiși slujitori vrednici, cu o bună pregătire spirituală și intelectuală, a fost reînviat învățămîntul teologic, a fost stabilită o relație de bună colaborare între Biserică și stat.

Nouă tuturor, cinstitului cler și binecredinciosului popor, ne-ați demostrat în acest răstimp, în mod constant și cu prisosință dragostea, căldura rugăciunii și purtarea părintească de grijă. De-a lungul timpului au existat și mai există provocări, ispite și încercări, dar pe toate le-ați depășit și le depășiți cu multă rugăciune, înțelepciune, atitudine cumpătată și îndemn părintesc și blînd la unitate în credința și simțirea ortodoxă.

De aceea Vă doresc să ne fiți și în continuare, încă mulți ani înainte, același blînd și înțelept Păstor, îndrumător și fierbinte rugător pentru noi în fața Preabunului Părinte Ceresc. Fie ca lumina și căldura harului dumnezeiesc să Vă înconjoare, iar rodirile și bucuriile duhovnicești să Vă însenineze mereu viața.

Întru mulți și fericiți ani Înalt Prea Sfinția Voastră!

Cu înaltă considerație și aleasă dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.