Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfinţitului Nicodim adresat slujitorilor Eparhiei de Edineţ şi Briceni – protoiereului PETRU MOŞNEGUŢU, protoiereului PAVEL MELNIC, preotului PETRU FOTESCU şi protodiaconului PAVEL CIOBANU, cu prilejul sărbătoririi sfinţilor ocrotitori

 

Prea Cucerniciile Voastre!

Cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, căpeteniile apostolilor şi învăţătorii lumii, care sunt şi ocrotitorii spirituali ai Prea Cucerniciilor Voastre, am bucuria de a Vă adresa sincerele mele felicitări şi urări de sănătate, har şi bucurii duhovniceşti.

Fie ca Mîntuitorul Hristos, pentru mijlocirile Sfinţilor, Slăviţilor şi Întru tot lăudaţilor Apostoli Petru şi Pavel, să Vă dăruiască ajutor sfînt la tot lucrul bun şi binecuvîntat pe care-l realizaţi spre slava lui Dumnezeu şi Binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Cu dragoste întru Hristos,

† Nicodim

Episcop de Edineţ şi Briceni

 

Protoiereul Petru Moşneguţu

 

Protoiereul Pavel Melnic

 

Preotul Petru Fotescu

 

Protodiaconul Pavel Ciobanu

Comments are closed.