Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2022

“Acum toate s-au umplut de lumină:
şi cerul, şi pământul şi cele de desubt.
Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos…”
(Din Canonul Învierii)

Preasfințiți arhipăstori,
Preacucernici preoți şi diaconi,
Cuvioși monahi şi monahii, drept-măritori creștini,

Hristos a Înviat!

În această noapte sfântă şi plină de lumină dumnezeiască Biserica ne îndeamnă pe toţi, binevestindu-ne prin cântare liturgică: “Veniţi, toţi credincioşii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos. Că iată a venit, prin Cruce, bucurie la toată lumea.” (Din Slujba Învierii).

În timpurile grele, marcate de încercări şi flageluri, fiecare om în parte și umanitatea în general așteaptă o veste bună. Pentru credincioși cea mai așteptată este Vestea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care nu-și pierde și nici nu-și diminuează sensul, trecând prin istoria tragică a veacurilor, ci dimpotrivă se actualizează și se afirmă tot mai mult, ca fiind aducătoare de un suflu nou de nădejde și curaj pentru creștinii de oricând, precum a fost ucenicilor și apostolilor celor dintâi. Vestea pascală se remarcă ca răspunsul lui Dumnezeu la speranța omenească.

Hristos Cel Înviat este Viață, iar acest adevăr îl mărturiseşte Însuşi Mântuitorul, încredinţându-o pe Marta, sora lui Lazăr cel înviat: “Eu sunt învierea şi viaţa” (Ioan 11, 25). El este mereu prezent și Viața Lui este hrană dătătoare de puteri duhovnicești celor care cred în El și mărturisesc Învierea Lui. Aceștia „lepădându-se de sine”, urmează Lui și-și duc Crucea, nelăsându-se sugrumați de povara tragediilor istoriei umane, ci inspirându-se din istoria Lui și întărindu-se cu nădejdea Învierii întru El.

Sărbătorirea Paștelui este momentul prielnic de a-L întâlni pe Hristos, Biruitorul morții. Bucuria pascală plenară este anume întâlnirea fiecăruia cu Hristos Cel Înviat. Așa ne mărturisesc și ne învață Evangheliile, că a fost pentru toți ucenicii Domnului, precum și pentru  femeile mironosițe și de asemenea pentru cei doi călători, care pe drumul spre Emaus, L-au descoperit pe Iisus Cel Înviat, ca pe un prieten de călătorie, învațând pe condrumeți Evanghelia Sa, încălzindu-le inimile și deschizându-le ochii spre vederea prezenței Sale în „Pâinea frântă” liturgic.

Liturghia este prin excelență locul și modul de întâlnire cu Hristos Cel Înviat.

De aceea, dragii mei, Vă îndemn părintește, ca noi toți, slujitorii şi credincioșii din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova, „mădulare ale Trupului Lui” – Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică, independent de faptul că suntem acasă în Țară sau plecați peste hotare, să ne adunăm permanent în comunitățile noastre la Sfânta Liturghie și să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Lui, devenind așadar noi înșine locul în care El se face prezent.

Drept-măritor popor al lui Dumnezeu,

În Duminica Sfintei Învieri nimeni nu trebuie să fie trist şi singur. De aceea, să mergem dis-de-dimineaţă şi să vestim tuturor bucuria şi frumuseţea Praznicului, oferindu-le cu generozitate din “ospăţul credinţei”.

“Să iertăm toate pentru Înviere şi să zicem “fraţilor” şi celor ce ne urăsc pe noi”, astfel, îndeplinind porunca cea mare a iubirii.

Învierea Domnului şi Dumnezeului nostru să reverse asupra întregii umanităţi lumină şi bucurie, pace şi împăcare, atât de necesare, râvnite şi aşteptate de oropsitul popor ortodox.

În această “aleasă şi sfântă zi”, să fim purtători şi vestitori ai Învierii, toţi deopotrivă zicând: “Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri şi pe noi pe pământ ne învredniceşte cu inimă curată să Te slăvim!”.

Cu adevărat a Înviat Hristos!

†VLADIMIR

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Învierea Domnului,
Anul mântuirii 2022,
or. Chișinău

Comments are closed.