Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Ioan, Episcop de Soroca, cu prilejul zilei de naștere

Prea Sfinția Voastră!

Am deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Din ziua cînd Bunul Dumnezeu V-a chemat la slujirea Bisericii spre mîntuirea poporului binecredincios, mai întîi în treapta de preot, apoi de Ierarh, V-ați recomandat ca un slujitor devotat Bisericii lui Hristos, înzestrat cu multă înțelepciune, cu duhul blîndeții, al dreptății și al dragostei, cu iscusința propovăduirii mesajului Evanghelic prin cuvînt și prin faptă. În aceste calități Vă dorim să sporiți și în continuare cu ajutorul și cu harul Milostivului Părinte Ceresc!

Fie ca Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Prea Sfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvîntate spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulți și fericiți ani, Prea Sfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

Comments are closed.