Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul viețuitorilor, pelerinilor și închinătorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi,  Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

După citirea pericopelor evanghelice rînduite pentru această Duminică, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care a reliefat sensul tipologic al evenimentelor din perioada Vechiului Testament ce au preînchipuit Taina Crucii din Noul Testament. În acest sens Vlădica a subliniat că în evanghelia din Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, de la Ioan III, 13-17, Mîntuitorul ne descoperă calea înălţării la cer. O cale pe care suie El, mai întîi, dar pe care suntem chemaţi să suim şi noi, pe urmele Lui. Această cale, această scară spre cer, este Crucea. Într-adevăr, Domnul ne descoperă că şarpele cel de aramă, care, conform poruncii lui Dumnezeu, a fost înălţat pe lemn de către Moise (Num XXI, 8-9), a fost o preînchipuire a lui Hristos şi a Crucii Sale. Precum toți cei muşcaţi de şerpi în pustie, priveau spre şarpele de aramă înălţat pe lemn şi erau izbăviţi, tot astfel şi noi, privind ţintă spre Hristos Cel răstignit, suntem mîntuiţi de otrava şarpelui celui de demult.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.