Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Hramul Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Astăzi, 22 mai 2020, Biserica Ortodoxă prăznuiește Mutarea moaștelor Sfîntului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari. Unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii lui Hristos, Sfîntul Nicolae s-a născut la sfîrșitul sec. III în localitatea Patara, Asia Mică. A fost unicul fiu al unei familii foarte înstărite și evlavioase. De mic copil a dovedit hărnicie la învățătură și o viață virtuoasă, ceea ce a făcut ca el să crească duhovnicește și în înțelepciunea creștină. Rămas de timpuriu orfan de ambii părinți, el a împărțit toată averea moștenită săracilor și l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Datorită vieții sale sfinte a fost ales episcop al Mirei Lichiei (eparhie din Asia Mică). În calitate de Ierarh, Sfîntul Nicolae a avut o activitate deosebită, ajutîndu-i pe cei săraci, primindu-i pe cei păcătoși și apărînd cu fermitate credința ortodoxă.  Pentru atitudinea sa vehementă împotriva păgînismului și a închinării la idoli a fost întemnițat la anul 305, fiind eliberat după urcarea pe tron a Sfîntului Împărat Constantin cel Mare. Se știe că a apărat credința ortodoxă împotriva ereziei lui Arie la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325). A trecut la Domnul pe 6/19 decembrie, cîndva între anii 342-352. La 9/22 mai 1087, pentru a nu cădea în mîinile musulmanilor, moaştele Sfîntului Nicolae au fost mutate din Mira la Bari, în sudul Italiei.

Sfîntul Nicolae este și patronul spiritual al Catedralei Arhierești din orașul Orhei. În zi de hram, mulțimea credincioșilor  au venit ca să se roage la Sfînta Liturghie oficiată de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Biceni, și să se închine la icoana și racla ce adăpostește o părticică din sfintele moaște ale marelui Făcător de Minuni. La serviciul divin, Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți.  În cadrul Sfintei Liturghii, la ectenia mare și la ectenia întreită, s-au înălțat rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească.

După Sfînta Liturghie a fost oficiat un Te Deum de sănătate în fața icoanei și a moaștelor Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni.

La finalul slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre exemplul de viață sfîntă pe care ni-l oferă Sfîntul Nicolae, care pentru virtuțile și desăvîrșirea sa spirituală a fost proslăvit de Dumnzeu prin darul facerii de minuni nu numai în timpul vieții, dar și după mutarea sa la cele veșnice. „Sfîntul Nicolae este grabnic ajutător și mijlocitor în rugăciune către Dumnezeu, fiind cinstit cu multă evlavie în întreaga lume creștină. El este cunoscut ca prieten și ajutător al copiilor și tinerilor, el este mereu aproape de cei aflați în necazuri, scîrbe, suferință, boală și în pimejdii, dăruind binecuvîntare și ajutor tuturor celor care-l cer cu credință. De aceea, prezența sa în mijlocul nostru prin sfintele sale moaște este un prilej de mare bucurie duhovnicească. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca prin mijlocirile Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni, să primim la bună vreme cele trebuincioase vieții pămîntești, dar mai ales belșugul darurilor duhovnicești” – a menționat Prea Sfinția Sa. Totodată, Ierarhul a felicitat călduros toate persoanele care poartă numele Nicolae cu prilejul sărbătoririi sfîntului ocrotitor.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

Comments are closed.