Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Cuviosului Arhimandrit Filaret (Cuzmin), cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere

 

Prea Cuvioase Părinte Filaret!

Aniversarea zilei de naştere a Prea Cuvioşiei Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți!

Dragostea pentru pentru Dumnezeu și rîvna pentru îndeplinirea poruncilor Evangheliei Sale le-ați demonstrat pe parcursul timpului, chivernisind cu bună chibzuială și multă înțelepcine, în calitate de stareț, lucrările de restaurare ale istoricului așezămînt monahal de la Căpriana, dar și conducînd cu mult zel pe calea mîntuirii monahii, pelerinii și închinătorii de aici.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare cu aceeaşi răbdare, putere şi dăruire de sine, de care aţi dat dovadă şi pînă acum, spre a îndruma cu și mai mult har şi rîvnă spre Hristos sufletele celor care, primind chemarea sfîntă de a-L urma, au păşit şi vor păşi pragul sfintei mănăstiri Căpriana!

La mulţi şi fericiţi ani!

Cu deosebită considerație,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.