Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba înmormîntării Protoiereului Ioan Panţîr paroh al bisericii „Cuv. Parascheva” din localitatea Pociumbeni, raionul Rîşcani

În dimineaţa zilei de miercuri, 19 iunie 2019, dangătul funebru al clopotelor a adunat mulţime de creştini la biserica „Cuv. Parascheva” din localitatea Pociumbeni, care, cu inima frîntă de durerea despărţirii au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care timp de 18 ani a fost părinte iubitor, blînd păstor şi duhovnic plin de har şi înţelepciune – protoiereul Ioan Panţîr.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării a fost săvîrşită de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi din parohiile blagociniei Edineț, dar și din mai multe localități ale țării, care l-au cunoscut, iubit și apreciat pe răposatul părinte Ioan.

Pentru odihna cu drepţii a sufletului nou-adormitului protoiereu Ioan la serviciul divin s-a rugat, mulţime de slujitori din blagocinia Edineț şi din afara ei, enoriaşii bisericii „Cuv. Parascheva” din localitatea Pociumbeni, pentru care părintele a fost iscusit îndrumător pe calea mîntuirii sufletului; și toţi cei care l-au cunoscut şi pentru care părintele Ioan a fost drag şi apropiat inimii.

În timpul Sfintei Liturghii și la începutul slujbei prohodului, Prea Sfinţitul Nicodim a adresat îndoliatei adunări cuvinte de compasiune şi mîngîiere. Ierarhul a subliniat că „părintele Ioan a fost un model al preoţiei, urmîndu-şi cu mult har de sus chemarea sfîntă. Toţi cei care îl cunoaştem pe părintele Ioan avem toată speranţa că Dumnezeu l-a mutat din această Biserică pămîntească, luptătoare cu păcatele, în Biserica Sa cea Cerească, Trimfătoare, unde drepţii dau necontenit slavă şi laudă lui Dumnezeu. Purtînd trup şi fiind în lume şi părintele Ioan a putut să greşească, dar nădăjduim şi credem că prin slujirea lui cinstită înaintea Sfîntului Prestol, prin dragostea lui faţă de Sfînta Biserică, prin părinteasca lui purtare de grijă faţă de toţi credincioşii şi prin rugăciunile noastre necontenite pentru sufletul său, Bunul Părinte Ceresc îi va ierta orice păcat, săvîrşit cu voie sau fără de voie, şi-l va sălăşlui cu drepţii în Fericirea Împărăţiei Sale celei Veşnice!”.

După slujba prohodului, sicriul cu trupul neînsuflețit al părintelui Ioan a fost înmormîntat în curtea bisericii „Cuv. Parascheva” din localitate.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.