Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În Lunea Mare a Săptămînii Patimilor, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite și rînduiala tunderii în monahism la Mănăstirea Călărășeuca

Evenimentele cutremurătoare din istoria mîntuirii neamului omenesc petrecute acum două mii de ani se perindează iar și iar în fața ochilor noștri spirituali la slujbele din ultima săptămînă a Sfîntului și Marelui Post, numită și Săptămîna Mare sau Săptămîna Patimilor.

În Lunea Mare îl vedem pe Mîntuitorul Hristos căutând smochine într-un pom fără roadă şi blestemându-l, pentru ca apoi ucenicii să-l vadă uscat. Tot acum facem pomenirea fericitului Iosif, cel preafrumos, fiul cel mai mic al patriarhului Iacob, care este prototip al Mîntuitorului Hristos, fiind urît de frații săi, vîndut pe 30 de arginți, închis în groapa întunecoasă a mormîntului din care, ieșind, a stăpînit peste Egipt, adică peste tot păcatul.

În Lunea Mare a Săptămînii Patimilor, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența mulțimii credincioșilor.

După Sfînta Liturghie, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat rînduiala tunderii în monahism. În urma depunerii voturilor monahale de ascultare desăvîrșită, sărăcie de bună voie și feciorie, precum și a tunderii părului capului – ca semn al renunțării la voia proprie și consacrării vieții slujirii lui Dumnezeu, rasofoara Filotea a devenit monahia Dimitria, rasofoara Feodotia a devenit monahia Apolinaria, rasofoara Eliconida a devenit monahia Nicolaia, rasofoara Anghelina a devenit monahia Nectaria, iar acultătoarea Feodora a devenit monahia Tavita. Tot în această zi ascultătoarele Maria și Daria au primit tunderea în treapta rasoforiei.

La finalul slujbei, Ierarhul a rostit maicilor un cuvînt de învăţătură, vorbind despre viaţa monahală ca taină a logodirii cu Mirele Hristos în chipul îngeresc şi despre acest moment important și responsabil din viaţa lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.