Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Pomenirea Sfinților 20000 de Mucenici arși în biserica Nicomidiei la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de joi, 10 ianuarie 2019, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Sfinții 20000 de Mucenici arși în biserica Nicomidiei, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei.

În cadrul serviciului divin au fost înălțate rugăciuni pentru unitatea Biericii Ortodoxe din întreaga lume, pentru pacea și liniștea Bisericii Ortodoxe din Ucraina și pentru întărirea duhovnicească la vreme de grea încercare a Întîistătătorului ei, Preafericitul Mitropolit Onufrie.

* * * *

Nelegiuitul împărat Maximian (304-311), biruitor întorcîndu-se din războiul ce-l purtase împotriva etiopienilor, și socotind că zeii și idolii i-au adus lui biruința în lupte, a voit să aducă jertfele cele de mulțumire zeilor, în Nicomidia. Deci, a trimis în toate părțile vestitori, ca să pornească pe toți supușii săi  să se închine, împreună cu împăratul, la chipurile zeilor ce erau acolo. Drept aceea, s-a adunat în cetatea aceia mulțime nenumarată de popor, de nu încăpea prin case și petrecea pe ulițe și pe cîmpul din vecinatate, așteptînd porunca împăratului.

Și era praznicul Nașterii Domnului din anul 304 de la mîntuirea lumii. Iar printre cei aduși cu sila de ostași, se afla mulțime multă de creștini care, nevoind să meargă la capiștea idolească și aflînd că în biserica cetății Sfîntul Antim, episcopul Nicomidiei, săvîrșește Liturghie, au mers în mare număr la biserică și ascultau slujba ce se săvîrșea acolo.

Deci, Maximian, aflînd de aceasta, s-a mîniat și, trimițînd ostași, aceștia au încuiat pe dinafară ușile bisericii ca să-i dea foc și să ardă pe creștini. De aceea, aflînd episcopul, s-a grăbit de a boteza pe cei ce nu erau încă botezați, și i-a împărtășit pe toți cu Dumnezeieștile și Preacuratele Taine, îmbărbătîndu-i să primească moartea pentru Hristos. În vremea aceasta, slujitorii împărătești au aprins lemnele și flăcările au cuprins toată biserica și toți creștinii dinlăuntru au ars ca niște făclii vii. Iar pe ulițele cetății, ostașii tăiau cu săbiile pe cei ce mărturiseau credința în Hristos. Și au pierit atunci ca la 20 000 de Mucenici. (Sinaxarul zilei)

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne miluiește și ne mîntuiește pe noi. Amin.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.