Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Circulară

Spre atenția clerului din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni!

În conformitate cu hotărîrea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 14 septembrie 2018 (Condica nr.70), privitoare la săvîrșirea în sfintele lăcașuri din cuprinsul canonic al BORu a rugăciunilor pentru unitatea Bisericii Ortodoxe din întreaga lume, îndemnăm și binecuvîntăm toți clericii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni să includă în cadrul ecteniei întreite de la fiecare slujbă a Sfintei Liturghii cererile speciale aprobate de Sfîntul Sinod.

† NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

Cereri speciale pentru ectenia întreită:

  • Еще молимся Господу и Спасителю нашему о еже сохранити в единении и правоверии Церковь Православную во всем мире пребывающую и даровати ей мир и безмятежие, любовь и согласие, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
  • Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на Святую Церковь Православную и сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и нестроений, да не умалится и не поколеблется единство ея, но да славится в ней Трисвятое имя Твое, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

 

  • Încă ne rugăm Domnului și Mîntuitorului nostru să păstreze în unitate și dreaptă credință Biserica Ortodoxă din întreaga lume și să-i dăruiască ei pace și liniște, dragoste și bună înțelegere, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
  • Încă ne rugăm să caute cu îndurare și milostivire spre Sfînta Biserică Ortodoxă și să o păzească pe ea de schismă și dezbinare, de vrăjmășie și tulburare, ca să nu slăbească și să se clatine unitatea ei, ci să se slăvească în ea Întreit-sfînt numele Tău, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.

 

Comments are closed.