Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de mulțumire al Prea Sfințitului Nicodim, Edineț și Briceni, clericilor și credincioșilor Eparhiei

Iubiți întru Hristos clerici și credincioși ai de

Dumnezeu binecuvîntatei Eparhii de Edineț și Briceni!

Vreau pe această cale să-mi exprim sincerele mele sentimente de aleasă recunoștință și gratitudine tuturor slujitorilor și credincioșilor Episcopiei de Edineț și Briceni care au dat curs apelului nostru de a ne uni foțele duhovnicești în rugăciune pentru grabnica însănătoșire a iubitului nostru confrate întru slujirea lui Hristos, protoiereul Vasile Saracuța. În urma rugăciunilor Dumneavoastră pline de rîvnă și credință și a intervenției medicilor, prin care negreșit a lucrat puterea Domnului Hristos, starea de sănătate a părintelui Vasile s-a ameliorat și evoluează în bine, părintele slujește la altar, mulțumește și se roagă lui Dumnezeu pentru sănătatea tuturor binefăcătorilor săi.

Vă mulțumim și ne rugăm Bunlui Dumnezeu să Vă răsplătească înmiit osteneala!

† NICODIM

Episcop de Edienț și Briceni,

Colaboratorii Centrului Eparhial

Comments are closed.