Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Praznicul Schimbării la Față a Mîntuitorului la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din Edineț

 

Duminică, 19 august 2018, de praznicul Schimbării la Față a Domnului Dumnezeului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Vasile cl Mare” din municipiul Edineț, înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice a sărbătorii, de la Matei, XVII, 1-9, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură. Prea Sfinția Sa a vorbit despre minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Mîntuitorul Hristos și-a descoperit dumnezeirea Sa prin firea omenească pe care și-a asumat-o, fiind de față cei trei ucenici – apostolii Petru, Iacov şi Ioan.  „Schimbarea la faţă a Mîntuitorului ne învaţă că fericirea deplină se află dincolo de frămîntările acestei lumi, în lumina prezenței iubitoare a Preasfintei Treimi, căci cei trei apostoli, participanţi la evenimentul pe care-l prăznuim, deşi îl avuseseră în mijlocul lor pe Iisus, totuşi, numai după ce au fost inundaţi pentru cîteva minute de razele luminii cereşti, în care le apăru înveşmîntat Mîntuitorul Hristos pe Tabor, au putut exclama: “Doamne, bine ne este să fim aici. De vrei, să facem trei colibe: una Ţie şi una lui Moise şi una lui Ilie” (Matei XVII,4)”.

După slujbă, Prea Sfințitul Nicodim a participat la festivalul-concurs zonal organizat de Consiliul raional Edineț — „Preacurată-i fața Pâinii”. Vernisarea diverselor produse de panificație și copturi tradiționale a avut loc în scuarul primăriei Cupcini, la eveniment luînd parte producători raionali, brutari și gospodine din localitățile raionului Edineț și din raioanele învecinate. Alături de publicul numeros, la festival a fost prezent domnul deputat Oleg Sîrbu, primarul orașului Cupcini, domnul Ion Ostafeiciuc, președintele raionului Edineț, domnul Iurie Garas, oficialități locale.

În cuvîntul oferit la deschiderea festivalului, Ierarhul a vorbit despre importanța prețuirii și cinstirii pîinii, care este hrana noastră cea de toate zilele ce ne-o oferă Bunul Dumnezeu spre întreținerea vieții pămîntești, dar care ne este și cale spre viața cea veșnică a Împărăției Cerurilor, atunci cînd în timpul Sfintei Liturghii, după rugăciunea Bisericii, pîinea se transformă în Trupul lui Hristos, și noi ne împătășim cu ea împreună cu Sîngele lui Hristos, transformat din vin.

Apoi Vlădica a binecuvîntat produsele de panificație prezentate la concurs prin stropirea cu apă sfințită.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.