Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării a 11 ani de la hirotonia întru Arhiereu

 

Prea Sfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 11-a de la hirotonia întru Arhiereu a Prea Sfinției Voastre, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfînt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii Ortodoxe în de Dumnezeu binecuvîntata Episcopie de Ungheni și Nisporeni.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi rîvnă plină de evlavie pentru Sfînta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Prea Sfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvîntate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Sfinţia Voastră!

Cu frăţească dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.