Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfințitul Nicodim aniversează 60 de ani de viață

IMG_75332

 

Prea Sfinția Voastră!

Cu deosebită plăcere și fiască dragoste Vă aducem astăzi alese și sincere cuvinte de felicitare cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață, dorindu-Vă multă sănătate, zile îndelungate, pace, bucurie și mîntuire sufletească!

În aceste clipe, luminate de bucuria aniversării frumosului jubileu, dorim ca această felicitare să reprezinte un prinos de recunoștință și un simbol al aprecierii noastre față de atitudinea responsabilă și vocația sfîntă pe care o aveți pentru slujirea cu devotament a Bisericii lui Hristos și pentru înțeleapta îndrumare duhovnicească a clerului și poporului binecredincios pe calea mîntuirii.

Harul Bunului Părinte Ceresc a luminat întraga viață a Prea Sfinției Voastre, V-a ajutat să păstoriți cu mult zel mii de credincioși din mai multe comunități creștine, să îndepliniți funcții administrative în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova și să urcați cu vrednicie treptele slujirii bisericești pînă la demnitatea de Arhiereu.

Astăzi noi, fii duhovnicești ai Prea Sfinției Voastre din binecuvîntata de Dumnezeu Epicopie de Edineț și Briceni, Vă suntem recunoscători pentru tot ceea ce faceți pentru noi —  căldura rugăciunii și îndrumarea părintească, arhiereștile binecuvîntări și povețe la o viață creștină curată, după poruncile evanghelice,  îndemnurile la o responsabilitate înaltă în slujirea pe care ne-am asumat-o de a conduce pe calea mîntuirii sufletele credincioșilor.

La ceas aniversar Vă dorim ca visele să devină realitate, speranțele împlinire, iar gîndul bun și fericirea să Vă însoțească mereu.

Rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să Vă binecuvînteze și în continuare cu multă sănătate, ani lungi de viață, să Vă țină mereu în paza Sa cea Sfîntă și să reverse asupra Prea Sfinției Voastre belșugul darurilor Sale, atît pămîntești, dar mai cu seamă duhovnicești!

Întru mulți și fericiți ani Stăpîne!

Cu fiască dragoste și înaltă prețuire,

Colaboratorii Centrului Eparhial,

blagocinii, viețuitorii sfintelor așezăminte monahale

și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

 

Comments are closed.