Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Iulian Ciubatîi, parohul bisericii „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorîtorul de Mir” din satul Pererita, cu ocazia zilei de naștere

IMG_0649

 

Prea Cucernice părinte Lilian!

Acceptați sincerele și cordialele mele felicitări cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere!

Astăzi avem un fericit și binecuvîntat prilej de a da slavă și a mulțumi Bunului Dumnezeu pentru faptul că V-a dat viață, V-a înzestrat cu multă credință, dragoste și rîvnă pentru cele sfinte, învrednicindu-Vă de sublimitatea slujirii preoțești, și V-a dăruit înțelepciune, cutezanță și putere pentru a îndeplini cu vrednicie lucrarea sfîntă de conducere pe calea mîntuirii a credincioșilor din parohia Pererita, ce V-a fost încredințată prin binecuvîntarea Părintelui Ceresc.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu, Proniatorul vieții noastre, să Vă dăruiască și în continuare multă sănătate, zile îndelungate, dragoste, pace, bucurii, realizări duhovnicești și mîntuire sufletească.

La mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Comments are closed.