Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la trecerea dintre noi la cele veșnice a Protoiereului Ilie Prisăcaru

DSC_99411

 

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de protoiereul mitriofor Ilie Prisăcaru, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, părintele Ilie va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi a cărei lumină a revărsat-o cu multă dragoste peste fiii săi duhovniceşti, păstoririi cărora şi-a dedicat întreaga viaţă.

Călăuzit de marea dragoste pentru Dumnezeu şi de dorinţa arzătoare de a-I închina întreaga viaţă, părintele Ilie a ales calea slujirii preoțești, călăuzind cu mult zel pe anevoiosul urcuș al mîntuirii sufletului credincioșii parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Chetrosu, raionul Drochia. A fost un mare iubitor al sfințeniei și al locurilor sfinte, ctitorind cu dragoste, după măsura posibilității, așezăminte monahale din Sfîntul Munte Athos. Și-a crescut copiii în iubirea față de Dumnezeu și Biserica Sa cea Sfîntă. Vocea blîndă și caldă, înțelepciunea și puterea cuvîntului său, harul cu care slujea cele sfinte au adus multe suflete la viața cea adevărată în Hristos.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Ilie a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Ilie merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Biruitorul iaduluiși al morții, să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

Familiei greu încercate îi transmitem sincere condoleanţe.

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

 

IMG_99241

 

DSC_0019

 

DSC_01301

 

IMG_00515

 

IMG_9939

Comments are closed.