Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

La cea de-a cincea aniversare a întronizării Preafericitului Patriarh Chiril la catedrala „Hristos Mântuitorul” a fost oficiată Dumnezeiasca Liturghie

 

La 1 februarie 2014, în ziua pomenirii Cuviosului Macarie cel Mare Egipteanul, Sanctitatea Sa Chiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, aniversează 5 ani de la întronizare. Sub protia Sanctității Sale a fost oficiată Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mîntuitorul” din orașul Moscova. Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse i-a coliturghisit un numeros sobor de Ierarhi, preoți și diaconi atît din cadrul epariilor Patriarhiei Ruse, cît și reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe surori ale Alexandriei, Antiohiei, Serbiei, Ierusalimului și Bulgariei. Alături de membrii permanenți ai Sfîntului Sinod, la serviciul divin a fost prezent și Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir. Eparhia noastră a fost reprezentată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, și de părintele secretar, protoiereul Adrian Cotelea.

Împreună cu soborul Ierarhilor la Sfînta Liturghie au fost prezenți și s-au rugat demnitari de stat ai Federației Ruse, înalte oficialități, starețele mănăstirilor de maici, clerici din orașul Moscova și suburbii, colaboratori ai diferitor comisii sinodale și structuri bisericești, reprezentanți ai consiliilor parohiale, profesori și studenți ai instituțiilor de învățămînt bisericești.

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat Sfînta Liturghie în veșmintele de întronizare. În cadrul ecteniei întreite au fost incluse cereri speciale pentru omagiatul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii Chiril.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba unui Te Deum. Rugăciunea de mulțumire a fost rostită de către Mitropolitul Iuvenalie de Krutițî și Kolomna, care mai apoi a adresat Preafericitului Patriarh în numele tuturor membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse un cuvînt de felicitare, aducîndu-i în dar un paraman cu o părticică din crucea Cuviosului Serghie de la Radonej și o icoană a Maicii Domnului „Pătimitoarea”.

La final, Sanctitatea Sa Chiril a adresat binecredincioasei adunări cuvinte de apreciere, felicitare și mulțumire.

Conform estimărilor reprezentanților Ministerului de Interne, în această semnificativă zi la Catedrala „Hristos Mîntuitorul” din orașul Moscova au fost prezenți peste 4 mii de credincioși.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

cu referire la Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.