Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim adresat ctitorului Eparhiei de Edineț și Briceni, domnului Ghenadie Ioxa, în legătură cu mutarea la cele veșnice a tatălui său Mihail

Mult Stimate Domnule Ghenadie,

Îndurerată familie Ioxa,

Vestea despre moartea neașteptată a iubitului Dumneavoastră tată, robul lui Dumnezeu Mihail, fiu vrednic al Bisericii noastre Ortodoxe și om cu suflet mare, stimat și iubit de toți locuitorii satului de baștină Criva, pentru binele și prosperarea căruia a muncit întreaga sa viață, ne-a zguduit profund.

Plecarea sa dintre noi este o pierdere irecuperabilă și plină de durere pentru toți cei care l-au cunoscut, stimat, iubit și apreciat. Domnul Mihail Ioxa toată viaţa şi-a dedicat-o familiei sale; a fost un bun gospodar, un om harnic şi darnic, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării lui Dumnezeu. Și-a crescut fiii în dragostea și respectul față de Biserica Ortodoxă, unul din ei, domnul Ghenadie, este un mare ctitor al Eparhiei noastre, care cu multă generozitate, an de an, susține material Episcopia și Seminarul Teologic Liceal de fete.

În aceste momente de întristare şi doliu vă aducem aminte cuvintele Sfîntului Apostol Pavel: "Nu vă întristaţi ca cei care nu au nădejde; pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El" (I Tesaloniceni IV, 13-14).

Vă suntem alături în acest ceas de vremelnică despărțire și ne rugăm Mîntuitorului Hristos, Biruitorul iadului și al morții, să dăruiască veșnică odihnă nou-adormitului robului său Mihail în fericirea și lumina drepților săi!

Veșnică lui pomenire din neam în neam!


† N I C O D I M
Episcop de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.