Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Denia celor 12 Evanghelii

 

Seara zilei Joii celei Mari e profund încărcată de tristețea celui mai cutremurător eveniment din istoria omenirii – Fiul lui Dumnezeu întrupat și pogorît printre cei pe care i-a iubit mai presus de minte este supus chinurilor, scuipărilor și batjocoririlor, răstignirii și morții pe Cruce. Această suferință, pricinuită de păcatele omenirii, Domnul Hristos o poartă cu ascultare pînă la moarte pentru mîntuirea fiecăruia dintre noi. Prin lecturile evanghelice propuse de Biserica Ortodoxă atenției noastre suntem alături de Mîntuitorul care se roagă cu lacrimi de sînge în Grădina Ghetsimani, devenim martorii arestării Lui, judecării și răstignirii pe Cruce.

La Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, Denia celor 12 Evanghelii ale Sfintelor și Mîntuitoarelor Patimi ale Dmnului din seara zilei Joii celei Mari a fost oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența mai multor credincioși.

La final, Ierarhul a îndemnat credincioșii să se integreze mistic și duhovnicește în miezul acestor evenimente retrăite de plinătatea Bisericii Ortodoxe prin meditație, rugăciune, lacrimi și tăcere.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.