Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Ultima zi a lucrărilor Sfințitului Sobor Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse

 

Marți, 5 februarie 2013, a fost ultima zi a lucrărilor Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, la care a participat și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Întrunirea a fost precedată de rugăciunea comună a participanților la Sfînta Liturghie, ce a avut loc în Catedrala „Hristos Mîntuitorul”.

În deschiderea ședinței, Înalt Preasfințitul Mitropolit Daniel de Tokio și al Întregii Japonii s-a adresat Preafericirii Sale cu un mesaj de mulțumire pentru susținerea acordată de Biserica Ortodoxă Rusă creștinilor ortodocși din Japonia în urma calamităților naturale care au afectat această țară doi ani în urmă. Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Japonia a mai mulțumit Patriarhului și pentru vizita pastorală pe care a întreprins-o în Țara Soarelui Răsare cu prilejul aniversării a 100 de ani de la mutarea la Domnul a Sfîntului Întocmai cu Apostolii Ierarh Nicolae al Japoniei.

În cuvîntul de răspuns, Preafericitul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii Kiril a mulțumit Mitropolitului Daniil pentru strădaniile care le depune în conducerea Bisericii Ortodoxe Autonome a Japoniei în aceste vremuri dificile și a remarcat că, credincioșii Bisericii Ortodoxe Ruse au primit cu multă durere vestea despre dezastrul ce a lovit Japonia.

Ulterior a luat cuvîntul președintele Secretariatului administrativ al Patriarhiei Ruse, Prea Sfințitul Episcop Serghie de Solnicinogorsk, care a prezentat Arhiereilor proiectul Dispoziției privind decorațiile Bisericii Ortodoxe Ruse, aprobat după examinare.

Apoi, membrii Soborului au aprobat noua redacție a Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse, ţinînd cont de modificările făcute anterior în cadrul ședințelor.

În urma dezbaterilor, au fost aprobate Hotărîrile Soborului și Pastorala Sfințitului Sobor Arhieresc adresată clerului, monahilor, binecredinciosului popor și tuturor fiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

Întrunirea a luat sfîrșit cu un mesaj de mulțumire al Preafericitului Patriarh Kiril adresat participanților la Soborul Arhieresc și o rugăciune de mulțumire Domnului pentru ajutor și luminare.

La lucrările Soborului Arhieresc din acest an au participat 280 din cei 290 de Ierarhi. O treime din numărul lor – 88 – au fost hirotoniți în treapta episcopală în ultimii patru ani. Ședințele Soborului s-au desfășurat în Sala de întruniri bisericești a Catedralei „Hristos Mîntuitorul” din orașul Moscova.

Serviciul de Informații al Soborului Arhieresc

Comments are closed.